Kapituła AKP wybrała nowych Ambasadorów Kongresów Polskich

Podczas posiedzenia online Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w dni u18.06.2021. zdecydowano o przyznaniu tytułów dla laureatów tegorocznej edycji. Grono wyróżnionych zostało poszerzone o 9 Ambasadorów. W spotkaniu uczestniczył Arkadiusz Opoń, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej a spotkanie prowadziła Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT i sekretarz Kapituły AKP. Celem Programu jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Inicjatywa jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, a pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 1998 roku. Zgodnie z Regulaminem Programu AKP, prawo zgłaszania kandydatów…
Więcej...

Hybrid Congress Guidelines – Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń hybrydowych

Z okazji Światowego Dnia Branży Spotkań (Global Meetings Industry Day) BestCities i Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Organizatorów Kongresów (IAPCO) wydaje przewodnik, którego celem jest pomoc stowarzyszeniom w formułowaniu nowych wytycznych dotyczących organizacji kongresów hybrydowych (bid guidelines). Pomimo pandemii stowarzyszenia muszą się nadal spotykać (często obowiązek organizacji przynajmniej jednego spotkania rocznie jest zapisany w ich statutach) i organizować swoje konferencje, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy członkami, dzielenie się wiedzą, edukacja, zatwierdzanie okresowych sprawozdań i planów oraz networking. Dzisiaj w „nowej normalności” organizacja tych spotkań jest możliwa jedynie w formie hybrydowej, a stowarzyszenia muszą nauczyć jak to robić, aby zapewnić bezpieczeństwo międzynarodowym delegatów i osiągnąć swoje cele. Nowy, bezpłatny przewodnik „Hybrid events…
Więcej...

Prof. Marek Pawełczyk ponownie prezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego

Prof. Marek Pawełczyk, Przewodniczący kapituły Programu Ambasadorów Polskich, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, po raz drugi został prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). Poprzednio pełnił tę funkcję w latach 2012-2014, a przez 8 lat był w IIAV wiceprezydentem. Prof. Marek Pawełczyk to międzynarodowej rangi specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Od lat związany jest z międzynarodowymi organizacjami, w których aktywnie się angażuje, promując nasz kraj i osiągnięcia polskich naukowców, a także organizując wydarzenia naukowe na całym świecie. W 2009 roku zorganizował w Krakowie we współpracy z Symposium  Cracoviense International Congress on Sound and Vibration (ICSV16). Obecnie pracuje nad kolejnymi edycjami…
Więcej...

Relacja z konferencji BestCities Global Forum

W dniach 17-19.11.2020r. BestCities Global Alliance zorganizowało wirtualną konferencję, przeznaczoną dla członków międzynarodowych organizacji, których tematem było: „TRANSFORM-ENGAGE-IMPACT”. Anna Górska, która brała udział w konferencji pisze w swojej relacji m.in. o „legacy” i o „sztuce zarządzania stowarzyszeniami”. Udział w tegorocznej konferencji BestCities Global Forum był bezpłatny, ale dostępny jedynie dla managerów wyższego szczebla z międzynarodowych stowarzyszeń. Każdego dnia konferencji sesje edukacyjne trwały ok. 3 godzin. Cześć z nich była transmitowana „na żywo” z Marina Bay Sands w Singapurze oraz ze studia w Madrycie. Szczególnie interesujące były przykłady projektów „legacy” prowadzonych przez międzynarodowe stowarzyszenia, których kongresy odbędą się w kolejnych latach w Madrycie. Przypomnijmy że „legacy” czy „positive impact” nie ma…
Więcej...

Wideoczat: Transformacja i przyszłość międzynarodowych spotkań

Zapraszamy na GORĄCE NEWSY z kongresu ICCA, które w formie wideoczatu zaprezentowali nam nowi członkowie zarządu ICCA z Polski Anna Górska, doradca zarządu Symposium Cracoviense i Marta Wiśniewska, kierownik sekcji MICE w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Kongres ICCA (International Congress and Convention Assocation), który w tym roku odbył się w dniach 1-3.11.2020 w formie hybrydowej, jest dorocznym forum wymiany wiedzy, doświadczeń i trendów pomiędzy międzynarodowymi ekspertami i światowymi guru przemysłu spotkań. W jakim kierunku zmierza przemysł spotkań? Jakich nowych rozwiązań możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Jak zmieni się sposób w jaki konferujemy i uczestniczymy w wydarzeniach biznesowych? O tym wszystkim dowiecie się od naszych specjalnych gości z „pierwszej ręki”,…
Więcej...

Sukcesy wrocławskich Ambasadorów Kongresów

Spieszymy z informacją i serdecznymi gratulacjami dla wrocławskich Ambasadorów Kongresów Wrocławia, Profesora Arkadiusza Wójsa, który został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Profesora Dariusza Adamskiego, który odebrał nominację na prorektora ds. innowacji i zmian na Uniwersytecie Wrocławskim. Profesor Arkadiusz Wójs został wybrany na rektora Politechniki Wrocławskiej kadencji 2020-2024. Profesor zostanie 15 rektorem w historii uczelni, a jednocześnie najmłodszym wybranym rektorem w wyborach. Cieszymy się, że taki autorytet naukowy jest zarówno Ambasadorem Kongresów Wrocławia jak i laureatem ogólnopolskiego wyróżnienia przyznawanego przez Poland Convention Bureau POT i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Profesor Dariusz Adamski odebrał nominację na prorektora ds. innowacji i zmian Uniwersytetu Wrocławskiego z rąk obecnego rektora prof. Adama Jezierskiego.…
Więcej...

Kapituła Programu AKP wybrała Mecenasów i Ambasadorów Kongresów Polskich 2020

Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne głosowanie Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich odbyło się korespondencyjne. Głosy zostały z złożone do Sekretariatu Programu (PCB POT), a następnie zbiorczo potwierdzone podczas spotkania online przeprowadzonego w dniu 2 czerwca br. W wyniku głosowania grono wyróżnionych zostało poszerzone o 21 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich oraz czterech Mecenasów Kongresów Polskich. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Równolegle do Programu Ambasadorów Kongresów Polskich działają Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów, których celem jest wsparcie świata nauki i branżowych organizacji, starających się o pozyskiwanie międzynarodowych konferencji i wydarzeń do miast i regionów objętych działaniem klubu. Tytułem Ambasadora…
Więcej...

Broszura dla Ambasadorów Kongresów Polskich

Składam na Państwa ręce publikację poświęconą Programowi Ambasadorów Kongresów Polskich, który jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce od 1998 roku. Ostatnie lata przyniosły wielu polskim miastom historyczne wydarzenia i zaszczyt organizacji prestiżowych konferencji i kongresów o zasięgu europejskim i światowym. W tym miejscu trudno przecenić znaczenie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz rolę środowiska naukowego dla procesu pozyskiwania tych wydarzeń. Bez zaangażowania przedstawicieli polskiej nauki w żmudny i niejednokrotnie wieloletni proces aplikacyjny nasze miasta nie znalazłby się w gronie światowych ośrodków turystyki biznesowej, mogąc podejmować rywalizację z innymi metropoliami o miano gospodarza. Bez wątpienia Program wpisuje się w misję promocji kraju o silnych…
Więcej...

Nominuj Ambasadora i Mecenasa Kongresów Polskich 2020

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu honorowego Ambasadora i Mecenasa Kongresów Polskich. Jest to wyróżnienie dla osób, które aktywnie promują Polskę jako miejsce organizacji spotkań i konferencji o europejskim i światowym zasięgu oraz firm i instytucji, które wspierają organizowane spotkania czy wydarzenia. Kandydatury można zgłaszać w ankiecie on–line do dnia 30 kwietnia 2020 roku.   Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń…
Więcej...

Prof. Jacek Szepietowski i Prof. Jacek Jassem w europejskich organizacjach

Prof. Jacek Szepietowski został prezydentem European Society for Dermatology and Psychiatry. To nie jedyne międzynarodowe wyróżnienie przyznane w ostatnim czasie kierownikowi Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prof. Jacek Szepietowski jest też laureatem tytułu Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich, który otrzymał w 2013 roku. Przypomnijmy, że prof. Jacek Szepietowski w poprzedniej dwuletniej kadencji Europejskiego Towarzystwa Psychodermatologii pełnił funkcję prezydenta-elekta. Obecnie stanął na czele struktur. Jako główny cel kadencji prof. Szepietowski stawia sobie wzmożenie aktywności edukacyjnej w Europie w zakresie psychodermatologii - interdyscyplinarnej dziedziny z pogranicza dermatologii, psychiatrii i psychologii. Plan na kadencję zakłada także stworzenie europejskich rekomendacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego…
Więcej...