Prof. Pawełczyk_notatka

Prof. Marek Pawełczyk, Przewodniczący kapituły Programu Ambasadorów Polskich, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, po raz drugi został prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). Poprzednio pełnił tę funkcję w latach 2012-2014, a przez 8 lat był w IIAV wiceprezydentem.

Prof. Marek Pawełczyk to międzynarodowej rangi specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Od lat związany jest z międzynarodowymi organizacjami, w których aktywnie się angażuje, promując nasz kraj i osiągnięcia polskich naukowców, a także organizując wydarzenia naukowe na całym świecie. W 2009 roku zorganizował w Krakowie we współpracy z Symposium  Cracoviense International Congress on Sound and Vibration (ICSV16). Obecnie pracuje nad kolejnymi edycjami tego wydarzenia w Pradze i Singapurze.

IIAV to towarzystwo naukowe o 30-letniej tradycji. Działa w ponad 50 krajach. Jego siedzibą jest miasto Auburn w USA. Skupia naukowców, inżynierów, konsultantów, producentów specjalistycznej aparatury i oprogramowania. Współpracuje z około 50 krajowymi lub regionalnymi towarzystwami i organizacjami naukowymi z całego świata. Między innymi wydaje ono czasopismo naukowe z listy JCR oraz prowadzi działalność ekspercką i stypendialną.