Zadaniem Kapituły Programu AKP, wybieranej co 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów. Kapituła obejmuje grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki, gospodarki i kultury.
Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 2020 – 2023

 

 Gheorghe Marian Cristescu

Prezes Zarządu Polski Holding Hotelowy

 

Mateusz Czerwiński

Wiceprezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej / Warsaw Convention Bureau

 

Michał Fijoł

Prezes Zarządu PLL LOT

 

Paweł Jaskanis

Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 

Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UWSB Merito

Dziekan Wydziału Biznesu, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

 

Prof. dr hab. Krzysztof Makowski

Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski

Członek Zarządu Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
były Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski 

Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK

 

Prof. dr hab. inż. Józef Modelski

Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska

 

Alicja Omięcka

Wiceprezes Zarządu Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.

 

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Przewodniczący Kapituły

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska

Agnieszka Szymerowska

Dyrektorka Biura SKKP | Sekretarz Kapituły

 

Ireneusz Węgłowski

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

 

Tomasz Zjawiony 

Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 

Reprezentanci organizatorów

Rafal-Szmytke-250x371Rafał Szmytke

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Paula  Fanderowska 

Prezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, Wiceprezeska Kraków5020 Sp. z o.o. Centrum Kongresowe ICE Kraków

 

Sabrina Żymierska  

Członek Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, Dyrektorka Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP

 

Aneta Książek 

Kierownik Poland Convention Bureau – Biuro Spotkań i Wydarzeń
Polska Organizacja Turystyczna