Publikacja: 25-lecie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Z okazji 25-lecia realizacji Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w 2023 roku, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oddaje przygotowaną z tej okazji publikację. "Z nieskrywaną radością i dumą składam na Państwa ręce publikację, która w symboliczny sposób podsumowuje dorobek 25 lat Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Dorobek, który trudno przecenić zważywszy na fakt, że zaszczytne grono uhonorowanych tytułem Ambasadora Kongresów Polskich stanowi obecnie ponad 320 wybitnych postaci świata nauki i liderów biznesu (Ambasadorów i Mecenasów), będących organizatorami prestiżowych, międzynarodowych wydarzeń" - tak swoje słowo wstępu do jubileuszowej publikacji rozpoczyna Paula Fanderowska, Prezeska SKKP. Program jest realizowany wspólnie przez SKKP oraz Polską Organizację Turystyczną, a jego cele są niezmienne. Prezes POT, Rafał…
Więcej...

Aktualizacja Regulaminu AKP 2023

Rok 2023 to rok jubileuszowy. Program Ambasadorów Kongresów Polskich obchodzi swoje 25-lecie. Organizatorzy Programu, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Polska Organizacja Turystyczna zaktualizowały Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Dzięki wprowadzonym zmianom odpowiada na zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. Ostatnia aktualizacja była dokonana w roku 2018, wtedy wprowadzona została kategoria Mecenasa Kongresów. Obecne zmiany dotyczą możliwości uwzględniania w dorobku kandydatów i kandydatek organizację wydarzeń hybrydowych oraz online. Co równie ważne w ocenie kandydatur podkreślono znaczenie legacy oraz zrównoważonej organizacji wydarzeń. Pełna treść regulaminu: Regulamin AKP 2023
Więcej...

Broszura dla Ambasadorów Kongresów Polskich

Składam na Państwa ręce publikację poświęconą Programowi Ambasadorów Kongresów Polskich, który jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce od 1998 roku. Ostatnie lata przyniosły wielu polskim miastom historyczne wydarzenia i zaszczyt organizacji prestiżowych konferencji i kongresów o zasięgu europejskim i światowym. W tym miejscu trudno przecenić znaczenie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz rolę środowiska naukowego dla procesu pozyskiwania tych wydarzeń. Bez zaangażowania przedstawicieli polskiej nauki w żmudny i niejednokrotnie wieloletni proces aplikacyjny nasze miasta nie znalazłby się w gronie światowych ośrodków turystyki biznesowej, mogąc podejmować rywalizację z innymi metropoliami o miano gospodarza. Bez wątpienia Program wpisuje się w misję promocji kraju o silnych…
Więcej...

Mecenas Kongresów – nowa kategoria w Programie AKP

Nowa nagroda Mecenasa Kongresów jest formą uhonorowania  i docenienia roli SPONSORA wspierającego organizowane wydarzenie (vide kongres, konferencja, seminarium czy inny rodzaj spotkania). Dla niego samego jest formą promocji, może być również świetnie wykorzystana w komunikacji PR. Dotąd przedstawiciele świata biznesu, których wsparcie jest dla kongresów kluczowe, z założenia nie byli obecni podczas GALI AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH. Wartością dodaną będzie dopuszczenie do uczestnictwa części biznesowej, bez której – de facto – w znakomitej większości kongresy nie mogłyby być realizowane. Nagroda dla Mecenasa Kongresów jest naturalnym uzupełnieniem tego, czym jest tytuł Ambasadora Kongresów Polskich, albowiem ten, kto jest ambasadorem dla kongresu i lobbuje na jego rzecz potrzebuje wsparcia finansowego dla wydarzenia, o…
Więcej...

Nowy regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

W środę 7 lutego w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej został podpisany nowy regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora (Warszawa, Wrocław, Gdańsk Kraków, Katowice, Lublin i Kielce). Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń prowadzi Polska Organizacja Turystyczna - Poland Convention Bureau, wspierana przez Kapitułę Programu AKP, obejmującą grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki, gospodarki i kultury. Dzięki nowowprowadzonym zmianom do Regulaminu Programu…
Więcej...

Programy ambasadorów kongresów na świecie

Obecnie na świecie prowadzonych jest kilkaset przedsięwzięć tego typu, zwanych programami ambasadorów kongresów, realizowanych na szczeblu miast, regionów lub krajów. Według Stowarzyszenia Międzynarodowych Kongresów i Konwencji (International Congress and Convention Association ICCA) na świecie odbywa się około 21.000 cyklicznych kongresów stowarzyszeń i innych  wydarzeń (association meetings and events), które generują wydatki szacowane na ok.  13 mld dolarów. (więcej…)
Więcej...

Doświadczenia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1998-2015

W latach 1998–2015 tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało 198 osób. W roku 2015 Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” zrealizowało zadanie zlecone Ministerstwa Sportu i Turystyki na opracowanie strategii Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2020. W celu właściwego przygotowanie nowych kierunków przeprowadzono badanie ankietowe z blisko 100 ambasadorami kongresów, dokonano zgromadzenia uwag i analizy doświadczeń z 15 lat działalności Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. (więcej…)
Więcej...

Strategia Programu Ambasadorów Kongresów 2016-2020

Nowa strategia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich zmierzać będzie do odświeżenia koncepcji, odformalizowania sposobu działania zgodnie z trendami współczesnego świata przy  zapewnieniu efektywności działania i przyciągania potencjalnych nowych ambasadorów. Główne proponowane zmiany dotychczasowego funkcjonowania Programu Ambasadorów Kongresów Polskich to: mocniejsze skoncentrowanie się na dziedzinach, które mają w Polsce silną pozycję; uregulowanie współpracy z miejskimi/regionalnymi Convention Bureaux; wypracowanie całorocznego systemu komunikacji z ambasadorami; wypracowanie bogatszego pakietu korzyści oferowanych Ambasadorom. (więcej…)
Więcej...