Składam na Państwa ręce publikację poświęconą Programowi Ambasadorów Kongresów Polskich, który jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce od 1998 roku.
Ostatnie lata przyniosły wielu polskim miastom historyczne wydarzenia i zaszczyt organizacji prestiżowych konferencji i kongresów o zasięgu europejskim i światowym. W tym miejscu trudno przecenić znaczenie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz rolę środowiska naukowego dla procesu pozyskiwania tych wydarzeń. Bez zaangażowania przedstawicieli polskiej nauki w żmudny i niejednokrotnie wieloletni proces aplikacyjny nasze miasta nie znalazłby się w gronie światowych ośrodków turystyki biznesowej, mogąc podejmować rywalizację z innymi metropoliami o miano gospodarza.
Bez wątpienia Program wpisuje się w misję promocji kraju o silnych ośrodkach naukowychi prężnie rozwijającej się nauce. Jego znacznie jest również nieocenione zważywszy na mierzalny impakt ekonomiczny, jaki generuje ta gałąź gospodarki, jaką jest turystyka biznesowa. Światowa dynamika wzrostu tego sektora pozwala wierzyć, że jest to właściwy kierunek.
Program jest pomyślany jako zintegrowany element strategii destynacji oraz samych obiektów, po to, by przyciągać międzynarodowe stowarzyszenia. Lokalna współpraca i budowanie synergii współtworzonej przez przedstawicieli środowiska naukowego, a także lokalnych przedsiębiorców, jak i organów administracji samorządowej zwiększa szansę danej destynacji w procesie aplikacyjnym o tytuł gospodarza. Przestrzenią, w której spotykają się te środowiska oraz integrują ze sobą, są lokalne Kluby Ambasadorów, które jako elitarna inicjatywa umożliwiają podejmowanie wspólnych wysiłków na rzecz dużych, międzynarodowych spotkań.
Naturalnym etapem ewolucji Programu było sformalizowanie współpracy pomiędzy organizatorami Programu oraz lokalnymi inicjatywami podejmowanymi w miastach posiadających odpowiednią infrastrukturę dla organizacji międzynarodowych konferencji i kongresów. Wśród nich znalazły się: Warszawa, Kraków, Wrocław i Poznań. Zrzeszają one wybitne osobistości świata nauki, uhonorowane za swoją działalność tytułem Ambasadora Kongresów Polskich i stwarzają platformę dla współpracy z dostawcami działającym lokalnie na rynku spotkań. Kluby prowadzone są we współpracy ze współwłaścicielami Programu oraz lokalnymi Convention Bureaux, przy dużym zaangażowaniu obiektów. Spotkania Klubów stają się okazją do wartościowych dyskusji na temat aktywnej promocji miast przez środowisko naukowe, a także przemyślanego i konsekwentnego kształtowania ich wizerunku jako atrakcyjnych destynacji konferencyjnych i kongresowych.
Korzystam z okazji, by zachęcić Państwa do włączenia się w działania lokalnych Klubów, wierząc głęboko, że wspólnymi staraniami zwiększymy ilości międzynarodowych wydarzeń w kraju.

Paula Fanderowska

Prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

Broszura Program Ambasadorów Kongresów Polskich