Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne głosowanie Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich odbyło się korespondencyjne. Głosy zostały z złożone do Sekretariatu Programu (PCB POT), a następnie zbiorczo potwierdzone podczas spotkania online przeprowadzonego w dniu 2 czerwca br. W wyniku głosowania grono wyróżnionych zostało poszerzone o 21 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich oraz czterech Mecenasów Kongresów Polskich.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Równolegle do Programu Ambasadorów Kongresów Polskich działają Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów, których celem jest wsparcie świata nauki i branżowych organizacji, starających się o pozyskiwanie międzynarodowych konferencji i wydarzeń do miast i regionów objętych działaniem klubu.
Tytułem Ambasadora Kongresów Polskich wyróżniane są osoby, które aktywnie promują Polskę, jako miejsce organizacji spotkań i konferencji poprzez aktywną działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach.
Warunkiem otrzymania honorowego tytułu Ambasadora Kongresów jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat oraz przekonanie Kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski. Działalność na rzecz organizowania wydarzeń w Polsce nie może jednak wynikać bezpośrednio z obowiązków zawodowych kandydata.
Mecenas Kongresów Polskich jest natomiast formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie.
Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
W głosowaniu korespondencyjnym wzięło udział siedemnastu członków Kapituły AKP:
1. Katarzyna Cioch, Prezes MAM Medical Assosiation Management
2. Gheorghe Marian Cristescu, Prezes zarządu Polski Holding Hotelowy
3. Mateusz Czerwiński, Wiceprezes Warsaw Convention Bureau
4. Paula Fanderowska, Prezes SKKP, Zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków Michał Fijoł, Członek zarządu ds. handlowych PLL LOT
5. Michał Fijoł, Członek zarządu ds. handlowych PLL LOT
6. Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
7. Aneta Książek, Kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT, Sekretarz Kapituły Programu AKP
8. Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
9. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
10. Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK
11. Prof. dr hab. inż. Józef Modelski, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska
12. Alicja Omięcka, Prezes Zarządu Energa Centrum Usług Wspólnych Sp z o. o.
13. Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły Programu AKP
14. Agnieszka Szymerowska, Prezes Convention Bureau Wrocław
15. Ireneusz Węgłowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
16. Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
17. Sabrina Żymierska, Członek Zarządu SKKP, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP.

GALA-141
W spotkaniu online w dn. 3 czerwca br. wzięli udział Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Przewodniczący Kapituły Programu AKP (Gliwice) oraz przedstawicielki organizatorów Programu AKP:
1. Paula Fanderowska, Prezes SKKP, Zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków Michał Fijoł, Członek zarządu ds. handlowych PLL LOT (Kraków)
2. Aneta Książek, Kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT, Sekretarz Kapituły Programu AKP (Warszawa)
3. Sabrina Żymierska, Członek Zarządu SKKP, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP (Poznań)
Kapituła Programu AKP miała bardzo trudne zadanie, zarówno na fakt technicznego przeprowadzenia głosowania (brak spotkania na żywo), jak również z uwagi na wyrównany poziom kandydatów, co zaowocowało pozycjami ex aequo i poszerzeniem finałowej listy. Podobna sytuacja miała miejsce w roku 2013.
Uczestnicy spotkania online jednogłośnie podkreślili wyjątkowość tegorocznej edycji, do której łącznie zostało zgłoszonych 31 kandydatur.
Finalnie Kapituła wyłoniła:
4 Mecenasów, podkreślając, iż w dobie, gdy wydarzenia wspierane są bardziej powściągliwie, rola sponsora jest kluczowa i wymagająca specjalnego wyróżnienia ze strony członków Kapituły Programu,
21 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich, którzy nie tylko wykazali się realizacją co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat, ale również pozyskali wydarzenia na kolejne lata oraz są zaangażowani na rzecz promocji Polski.
Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich trafił w tym roku do:
1. FX Ekspert Marcin Wenus (Comparic.pl Portal Inwestycyjny)
Comparic.pl to największy portal internetowy o tematyce finansowej oraz ekonomicznej w Polsce. Wspiera wydarzenia docierając do potencjalnych zainteresowanych oraz sponsorów.
2. Novartis Poland Sp. z o. o.
Wieloletni partner wydarzeń z zakresu dermatologii, ale także alergologii i hematologii.
3. Olimp Laboratories Sp. z o.o.
Od lat współpracuje na wielu płaszczyznach z jednostkami naukowo-badawczymi, związkami sportowymi, czy sportowcami. Realizowane wspólnie projekty, pozwalają na przełamywanie barier, stwarzanie nowych powiązań ze sferą badawczo-rozwojową i zwiększanie liczby wdrożeń innowacyjnych rozwiązań.
4. PKN Orlen SA
PKN Orlen jest najbardziej rozpoznawalną marką wśród działających w Polsce sponsorów sportowych.
Kapituła Programu AKP zdecydowała również o przyznaniu tytułów Ambasadorów Kongresów Polskich. Laureatami konkursu zostali:
1. dr n. med. Szymon Bakalczuk, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie
2. prof. dr hab. Natalia Bloch, Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
3. dr Krzysztof Celuch, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu/ Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula w Warszawie
4. prof. dr hab. Artur Jarmołowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
5. mgr inż. Jan Kawaler, Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych
6. prof. dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
7. prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski, Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
8. prof. dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, Politechnika Poznańska
9. prof. dr hab. n. farm. Michał Markuszewski, Gdański Uniwersytet Medyczny
10. prof. dr hab. n. med. Maria Mazurkiewicz-Bełdzińska, Klinika Neurologii Rozwojowej Katedra Neurologii, Gdański Uniwersytet Medyczny
11. prof. dr hab. n. med. Marta Misiuk – Hojło, Katedra i Klinika Okulistyki Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
12. mgr inż. Sławomir Olejnik, Fundacja Polska Innowacyjna
13. prof. dr hab. inż. Józef Pacyna, Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie
14. mgr Paweł Panczyj, Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL)
15. prof. dr hab. Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
16. prof. dr hab. n. med. Piotr Richter, I Katedra Chirurgii Ogólnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
17. mgr Dariusz Starowicz, StarComp Dariusz Starowicz / Fundacja Invest Cuffs
18. dr hab. Piotr Sula, Uniwersytet Wrocławski
19. prof. dr hab. n. med. Tomasz Urbanek, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Naczyń Angiologii i Flebologii , Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
20. prof. dr hab. inż. Adam Weintrit, Uniwersytet Morski w Gdyni
21. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zieniutycz, Politechnika Gdańska
Laureaci Programu Ambasadorów Kongresów Polskich mogą aplikować do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań to wspólna inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskich Linii Lotniczych LOT, skierowana do najbardziej aktywnych Ambasadorów Kongresów oraz przedstawicieli miast i regionów. Bilety lotnicze, o które mogą wnioskować, umożliwią im dotarcie z kongresową ofertą Polski do decydentów, tj. właścicieli międzynarodowych wydarzeń.
Oficjalne spotkanie z laureatami i wręczenie tytułów Ambasadora oraz Mecenasa Kongresów Polskich odbędzie się podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się w dn. 7 października br. w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.