Współorganizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich są Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i  Polska Organizacja Turystyczna (Poland Convention Bureau).

Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” jest najdłużej działającą organizacją branży konferencyjno-kongresowej w Polsce (założona 1998). Stowarzyszenie tworzy otwarta, skupiona wokół wspólnych idei,  grupa pasjonatów – profesjonalistów Przemysłu Spotkań.

Wiodącym projektem SKKP jest Program Ambasadorów Kongresów Polskich realizowany wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. W roku 2015 SKKP zrealizowało badanie rynkowe i przygotowało raport nt. Programu Ambasadorów jako unikatowego narzędzia marketingu międzynarodowego. W  wyniku współpracy w latach 2014-2015 z Wyższą Szkołą Promocji, Mediów i Show Businessu ukazała się monografia „Innowacje w przemyśle spotkań”. W roku 2014 SKKP zainicjowało nowe przedsięwzięcia:  Biuro Projektów Unijnych, szkolenia dla firm, wdrażanie CSR, innowacje w konferencjach i komunikacji marketingowej. Powołano też nowe Komisje SKKP „Warszawa Kongresowa” i „Polski Cruising”. W latach 2015-2018 wdrażany jest program „20 kongresów na XX-lecie SKKP”.

Cel działania Stowarzyszenia: rozwijanie profesjonalnych usług konferencyjnych w Polsce, podnoszenie wiedzy i umiejętności oraz umacnianie pozycji zawodowej osób działających na rynku spotkań. Cel ten jest realizowany przy współdziałaniu z EFAPCO – Europejską Federacją Stowarzyszeń Profesjonalnych Organizatorów Kongresów, którego SKKP było współzałożycielem.

Członkostwo w SKKP jest rekomendacją profesjonalizmu, potwierdzoną Certyfikatem SKKP. Stwarza płaszczyznę poszerzania kontaktów zawodowych i wymiany doświadczeń oraz daje liczne wymierne korzyści.

www.skkp.org.pl

biuro@skkp.org.pl