W dniu 17 września 2015 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach miała miejsce tegoroczna Gala Ambasadorów Kongresów Polskich. Wzięło w niej udział prawie 200 osób, uroczysty charakter imprezy podkreślił powitalny występ Zespołu Pieśni i Tańca „Ślask”. Podczas Gali wręczono dyplomy dwudziestu nowym Ambasadorom Kongresów Polskich. Wykaz Ambasadorzy Kongresów Polskich 2015 

Prezydent Katowic dr Marcin Krupa skierował gratulacje i słowa podziekowań do ambasadorów kongresów i wszystkich osób promujacych Polskę, jako kraj spotkań. Także Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, wyraził podziękowanie osobom, dzięki którym Polska staje się miejscem światowych konferencji i kongresów. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szmytke powiedział m.in. „- Jestem pod wielkim wrażeniem państwa pracy społecznej”.

Anna Jędrocha, prezes Stowarzyszenia „Konferencje i Kongresy w Polsce” zwróciła uwagę na potencjał miasta Katowice i regionu, jako ważnego gracza na rynku kongresów, konferencji, wystaw i wydarzeń masowych w Europie. Wyraziła też uznanie dla wysiłku w przygotowanie wydarzenia przez członków zarządu SKKP: Piotra Wilczka, Sławomira Wróblewskiego oraz Krystyny Gołąbek.

W trakcie uroczystości wręczono także nagrodę w konkursie dla profesjonalnego organizatora kongresów za zorganizowanie największego międzynarodowego kongresu w Polsce w 2014 roku. Zdobyła ją firma Mazurkas Travel za kongres Światowego Towarzystwa Ortodontycznego.

Jednym z punktów programu gali była prezentacja wyników raportu przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, przedstawiającego analizę struktury Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Raport oraz założenia nowej strategii działania programu na lata 2016–2020 przedstawił Sławomir Wróblewski, sekretarz generalny SKKP.

Koordynatorem organizacji Gali Ambasadorów Kongresów było biuro Business Service Galop.

Dodatkowym wydarzeniem dnia było pierwsze posiedzenie nowej Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Jej przewodniczącym na trzyletnią kadencję został prof. dr hab. Marek Pawelczyk z Politechniki Ślaskiej w Gliwiacach. SKKP reprezentowane jest w kapitule przez Piotra Wilczka i Sławomira Wróblewskiego.

Katowice nieprzypadkowo zostały wybrane na miejsce konferencji i galowego wieczoru Ambasadorów Kongresów Polskich. Miasto obchodzi 150-lecie uzyskania praw miejskich a w tym roku uzyskało, zbudowane tuż obok hali Spodka, Międzynarodowe Centrum Kongresowe – nowoczesny, wielofunkcyjny obiekt kongresowo-targowy. Całość wraz z siedzibą NOSPR i Muzeum Ślaskim tworzy tzw. Strefę Kultury wykorzystującą tereny pokopalniane.

Zachęcamy do zapoznania się z realacją z Konferencji „Silesia Meetings Chellange”, która towarzyszyła Gali: www.silesiachallenge.pl

Galeria