Nowa nagroda Mecenasa Kongresów jest formą uhonorowania  i docenienia roli SPONSORA wspierającego organizowane wydarzenie (vide kongres, konferencja, seminarium czy inny rodzaj spotkania). Dla niego samego jest formą promocji, może być również świetnie wykorzystana w komunikacji PR. Dotąd przedstawiciele świata biznesu, których wsparcie jest dla kongresów kluczowe, z założenia nie byli obecni podczas GALI AMBASADORÓW KONGRESÓW POLSKICH. Wartością dodaną będzie dopuszczenie do uczestnictwa części biznesowej, bez której – de facto – w znakomitej większości kongresy nie mogłyby być realizowane. Nagroda dla Mecenasa Kongresów jest naturalnym uzupełnieniem tego, czym jest tytuł Ambasadora Kongresów Polskich, albowiem ten, kto jest ambasadorem dla kongresu i lobbuje na jego rzecz potrzebuje wsparcia finansowego dla wydarzenia, o które zabiega.
Strategicznym celem koncepcji nowej nagrody jest pokazanie roli i znaczenia wsparcia dla organizacji kongresu, konferencji czy spotkania, jakie zapewnia sponsor. Nagroda ma być skutecznym narzędziem dla zachęcenia podmiotów aktualnie wspierających do dalszych działań w formie mecenatu kongresu, a także dla pozyskania nowych, potencjalnych mecenasów kongresów.
Jeśli przyjąć zasadę, że każde spotkanie ma kluczowe elementy w postaci: stowarzyszenia jako podmiotu merytorycznego; mecenasa jako podmiotu lobbującego oraz sponsora jako podmiotu wspierającego to zasadne jest wprowadzenie kategorii, która podkreśli i doceni rolę tego ostatniego.
Nagroda będzie przyznawana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce, ocenie podlegać będą zaangażowanie, wkład finansowy oraz trafność połączenia produktów.