Dzięki zaangażowaniu polskich naukowców i staraniom EXPO XXI Warszawa silnie wspieranym przez Warsaw Convention Bureau, Warszawa znalazła się na short liście do organizacji największego kongresu Międzynarodowej Fundacji Spektrometrii Mas (IMSF International Mass Spectrometry Foundation) w 2022 roku. Prezentacja destynacji i ofert oraz ogłoszenie wyników będzie miało miejsce już w sierpniu na tegorocznym kongresie IMSC we Florencji.
Profesor Katarzyna Pawlak z Politechniki Warszawskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas, Przewodnicząca Lokalnego Komitetu Organizacyjnego, która poprowadzi prezentację we Florencji, wysoko ocenia szanse Warszawy na organizację wydarzenia. Na korzyść miasta wpływa m.in. ocena Polski, jako destynacji bezpiecznej i ciągle jeszcze atrakcyjnej finansowo w porównaniu z innymi miastami europejskimi.
Bardzo się cieszę, że po raz kolejny nasza trójstronna współpraca pomiędzy światem nauki, biznesem i lokalnym samorządem zaowocowała szansą na zdobycie dużego, międzynarodowego kongresu do Warszawy. – powiedziała Anna Górska, Business Development Director w EXPO XXI Warszawa, Prezes Oddziału Europy Centralnej ICCA, która zainicjowała proces pozyskiwania wydarzenia do Polski.
Międzynarodowy kongres IMSC organizowany jest co dwa lata, za każdym razem w innym miejscu na świecie. Jeszcze nigdy nie odbył się w Polsce. Gromadzi ponad 2000 uczestników, zwykle odbywa się w sierpniu i trwa od pięciu do siedmiu dni. W 2016r. wydarzenie obyło się w Toronto w Kanadzie w Metro Toronto Convention Centre, a w 2020r. zawita do Rio de Janerio w Brazylii. Tegoroczny kongres we Włoszech odbędzie się w dn. 26-31 sierpnia w Firenze Fiera Congress and Exhibition Centre.