8 maja br. w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, której zadaniem było wyłonienie tegorocznych laureatów Programu.
Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.
Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń prowadzi Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau, wspierana przez Kapitułę Programu AKP, obejmującą grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki, gospodarki i kultury.
Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.
Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
W tym roku do znakomitego grona 236. Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 16 nowych Ambasadorów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe.
Na wstępie spotkania z ramienia organizatorów Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, głos zabrali: Robert Andrzejczyk, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Paula Fanderowska – Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Następnie odbyło się głosowanie, któremu przewodniczył prof. dr. hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej.
Kapituła obradowała w składzie:
1. Dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
2. Małgorzata Bartosik, Acting CEO, WindEurope
3. Dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (głos oddany drogą elektroniczną)
4. Paula Fanderowska, Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce
5. Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski, Prezes Polskiej Federacji Szpitali
6. Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej
7. Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski , Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
8. Ewa Mańkiewicz–Cudny, Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną)
9. Wojciech Maria Marchwica, Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. Wizerunku Chopina/ Instytut Muzykologii UJ
10. Jan Mazurczak, Prezes zarządu Poznań Convention Bureau
11. Prof. dr. hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP
12. Elżbieta Penderecka, Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena (głos oddany drogą elektroniczną)
13. Małgorzata Przygórska – Skowron, Kierownik referatu Biuro Kongresów/Krakow Convention Bureau
14. Ireneusz Węgłowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
15. Piotr Wilczek, Przewodniczący Rady Programowej SKKP
Z ramienia Poland Convention Bureau POT w posiedzeniu uczestniczyły Aneta Książek, która pełni funkcję Sekretarza Kapituły Programu Ambasadorów Polskich oraz Karolina Gajewska.
W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły szesnaście osób dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:
1. Izabela Albrycht, Instytut Kościuszki – Instytut Integracji Europejskiej
2. Prof. dr hab. Małgorzata Filip, Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk
3. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior, Katedra i Klinika Kardiologii Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; II Oddział Kardiologii Górnośląskie Centrum Medyczne w Katowicach
4. Prof. dr hab. n. med. Alicja Hubalewska-Dydejczyk, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
5. Prof. dr hab. n. med. Sergiusz Jóźwiak, Klinika Neurologii Dziecięcej, Warszawski Uniwersytet Medyczny
6. Dr hab. Michał Lenartowicz, Akademia Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie
7. Prof. dr hab. Krzysztof Makowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Historyczny, Instytut Historii
8. Prof. dr hab. n. med. Dariusz Matosiuk, Rektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Katedra i Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych
9. Dr hab. Jacek Misiurewicz, Politechnika Warszawska, Instytut Systemów Elektronicznych
10. Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie
11. Prof. dr hab. n. med. Monika Rudzińska, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
12. Prof. dr hab. Kinga Suwińska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
13. Prof. dr hab. n. med. Piotr Szopiński, Klinika Chirurgii Naczyniowej Instytut Hematologii i Transfuzjologii
14. Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
15. Dr hab. inż. Robert Wrembel, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Instytut Informatyki
16. Tomasz Zjawiony, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Dzięki wprowadzonym w tym roku zmianom do Regulaminu Programu Ambasadorów Kongresów Polskich podczas tegorocznej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich obok Ambasadorów wyróżnieni zostaną po raz pierwszy również Mecenasi Kongresów Polskich. Nagroda dla Mecenasa Kongresów Polskich jest formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie.
Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich 2018 został przyznany:
1. Grupie ADAMED za wsparcie kongresu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej oraz działania edukacyjne prowadzone w ramach partnerstwa z PTCHN,
2. Firmie Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. za wsparcie Kongresu Open Eyes Economy Summit – międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości.
Specjalna wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2017 zostało przyznane przez Kapitułę firmie Concept Music Art Sp. z o.o.za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla wydarzenia oraz stworzenie całościowej koncepcji oprawy multimedialnej nawiązującej do twórczości Stanisława Wyspiańskiego.
Spotkanie z tegorocznymi laureatami odbędzie się w Poznaniu podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich w dn. 27 września br. w Centrum Kongresowym Poznań Międzynarodowych Targów Poznańskich.