Rok 2023 to rok jubileuszowy. Program Ambasadorów Kongresów Polskich obchodzi swoje 25-lecie.

Organizatorzy Programu, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Polska Organizacja Turystyczna zaktualizowały Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Dzięki wprowadzonym zmianom odpowiada na zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. Ostatnia aktualizacja była dokonana w roku 2018, wtedy wprowadzona została kategoria Mecenasa Kongresów. Obecne zmiany dotyczą możliwości uwzględniania w dorobku kandydatów i kandydatek organizację wydarzeń hybrydowych oraz online. Co równie ważne w ocenie kandydatur podkreślono znaczenie legacy oraz zrównoważonej organizacji wydarzeń.

Pełna treść regulaminu: Regulamin AKP 2023