Poszukiwani są Ambasadorowie i Ambasadorki Kongresów Polskich, osoby aktywnie pozyskujące międzynarodowe wydarzenia do Polski. Po raz kolejny zgłaszać można również Mecenasów Kongresów Polskich, czyli firmy i instytucje wspierające organizowane wydarzenia. Zapraszamy do zgłaszania kandydatur do 15 września 2023 roku.

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich (AKP) jest organizowanie procesu promocji i zachęcanie do efektywnego pozyskiwania do Polski międzynarodowych spotkań oraz wydarzeń, ze szczególnym uwzględnieniem kongresów i konferencji. Organizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich są wspólnie Polska Organizacja Turystyczna (POT) wraz z Poland Convention Bureau i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP). Co warto podkreślić program nie byłby możliwy bez współpracy z miejskimi i regionalnymi convention bureau z Polski, w szczególności w ramach lokalnych Klubów Ambasadora oraz zaproszonych osób, instytucji i organizacji.

Zgłoszenia kandydatur będą możliwe do 15 września 2023 roku. Kandydatów do tytułów Ambasadora i Mecenasa można zgłaszać on-line poprzez formularz dostępny pod adresem https://akp2022.syskonf.pl/.

Wszelkie pytania można zgłaszać do Sekretarz Kapituły Programu AKP, Agnieszki Szymerowskiej pod adresem email agnieszka.szymerowska@skkp.org.pl

szklane statuteki przyznawane symbolicznie Ambasadorom Kongresów

Wyłonienie laureatów za lata 2022-2023

Zgodnie z regulaminem, Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich wybierze nowych, honorowych AKP oraz Mecenasów za lata 2022 i 2023. Kapituła składa się z przedstawicieli branży i nauki, wskazanych przez organizatorów Programu. Wśród członków, prócz Prezesa POT, Rafała Szmytke oraz Pauli Fanderowskiej, Prezeski SKKP udział w pracach udział biorą m.in. prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk (Przewodniczący Kapituły), dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UWSB Merito, Michał Fijoł (Prezes PLL LOT), Gheorghe Marian Cristescu (Prezes PHH), Alicja Omięcka (Port Lotniczy Lublin), czy prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski.

Zmiany w programie AKP

W tym roku Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich został zaktualizowany i dzięki temu odpowiada na zjawiska zachodzące we współczesnym świecie. Ostatnia aktualizacja była dokonana w roku 2018, wtedy wprowadzona została kategoria Mecenasa Kongresów. Obecne zmiany dotyczą możliwości uwzględniania w dorobku kandydatów i kandydatek organizację wydarzeń hybrydowych oraz online. Co równie ważne w ocenie kandydatur podkreślono znaczenie legacy oraz zrównoważonej organizacji wydarzeń.

Powyższe zmiany zgodne są z trendami w organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Stowarzyszenie ICCA, które opublikowało wyniki badania Association Meeting Needs w 2023 roku wskazuje, że organizatorzy baczniej zwracają uwagę na kwestie zrównoważonego rozwoju oraz DEI (więcej w artykule ICCA Study Finds Promising Trends).

Program AKP obchodzi w tym roku swoje 25-lecie

Prestiżowy program obchodzi w tym roku 25-lecie istnienia. W tym czasie uhonorowanych zostało 300 ambasadorów. Co roku członkowie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich spośród nominowanych osób do nagrody wyłaniają laureatów, przyznając im honorowy tytuł Ambasadora Kongresów Polskich i Mecenasa Kongresów Polskich. Spotkanie z laureatami oraz uroczyste wręczenie dyplomów odbywa się podczas Gali Ambasadorów Kongresów Polskich. Do tej pory gale zostały zorganizowane w Warszawie (do 2009), Krakowie (2010), Toruniu (2011), Poznaniu (2012), Wrocławiu (2013), Kielcach (2014), Katowicach (2015), Łodzi (2016), Krakowie (2017), Poznaniu (2018), Katowicach (2019), Gdyni za lata 2020 i 2021 (2022). Relacja z ostatniej gali w Gdyni znajduje się tutaj.

– Wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej największą liczbą rodaków w zarządach międzynarodowych stowarzyszeń może poszczycić się Polska (280 liderów), 106 dużych kongresów zorganizowanych  w naszym kraju i zaprezentowanych w badaniu GainingEdge wykorzystania kapitału intelektualnego w miejscach docelowych kongresów (2020) dało wskaźnik wykorzystania kapitału intelektualnego na poziomie 37,9 proc., co jest porównywalne ze wskaźnikiem Francji czy Niemiec. Potencjału intelektualnego, naukowego i technologicznego, jak również zaplecza kongresowego naszych miast  nie musimy się wstydzić, jednak należy przyznać, iż w badaniu GainingEdge na tle świata wypadamy przeciętnie, co oznacza, że mimo niesprzyjających czasów, powinniśmy jeszcze bardziej aktywizować i inspirować naszych Ambasadorów Kongresów. Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów działające  Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu (a wkrótce też w innych miastach) skupiają w swoich szeregach naukowców  i profesjonalistów z różnych branż. Niezależnie jaką pełnią funkcję w organizacjach czy stowarzyszeniach, Ambasadorzy są naszymi naturalnymi partnerami w drodze do pozyskania wydarzenia. Jednocześnie należy podkreślić fakt, iż pozyskiwanie wydarzeń a w szczególności międzynarodowych kongresów to skomplikowany i długotrwały proces. Często zdarza się, że nie wygrywa się od razu, dlatego tym bardziej warto działać zespołowo i wspierać się wzajemnie, temu właśnie służy Program Ambasadorów Kongresów Polskich – powiedziała Aneta Książek, kierownik Poland Convention Bureau POT.

NEWS nabórd AKP 2022 2023 grafika