Dokładnie 22 nowych honorowych Ambasadorów i Ambasadorek Kongresów Polskich zostało wskazanych przez obradującą w dniu 11 października Kapitułę Programu AKP. Nie wybrano żadnego Mecenasa Kongresów Polskich w tej edycji. Jednocześnie było to ostatnie posiedzenie w tym składzie.

– Ogromnie cieszy fakt, że statuetki Honorowego Ambasadora Kongresów trafią aż do 22 osobistości z wielu polskich miast. Jest to namacalnym dowodem, że miasta, będące gospodarzami wydarzeń kongresowych i konferencyjnych, efektywnie wykorzystują potencjał intelektualny swoich ośrodków akademicko-naukowych i budują trwałe relacje z lokalnym środowiskiem akademickim upatrując w prowadzonym Programie Ambasadorów Kongresów nie tylko skuteczne narzędzie pozyskiwania kongresów i kongresów, ale również instrument marketingu miejsca. Te same cele przyświecają innym narodowym programom działającym na świecie. Grono polskich ambasadorów, których lista przekracza trzysta osób, plasuje nas wysoko pośród innych krajów – Paula Fanderowska, Prezeska SKKP.

W roku 2023 obchodzone jest 25-lecie Programu, którego współorganizatorami są Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce SKKP oraz Polska Organizacja Turystyczna wraz z Poland Convention Bureau.

AKP do newsa 2022 2023

Zgłoszenia do tytułu z różnych środowisk

Zgłoszenia do kolejnej odsłony Programu można było zgłaszać dzięki platformie online od połowy lipca.

– Liczba zgłoszeń była wysoka, co wyraźnie dało nam sygnał, jako organizatorom Programu, iż jest on wciąż dostrzegalny i potrzebny – powiedziała Agnieszka Szymerowska, Sekretarz Kapituły AKP – swoich lokalnych kandydatów zgłosiły miejskie i regionalne convention bureaus, PCO, akademicy czy już uhonorowani Ambasadorzy. Kapituła obradowała dynamicznie, nie brakło jednak merytorycznych dyskusji oraz rozpatrywania poszczególnych kandydatur.

Były to ostatnie obrady Kapituły w tym kształcie. Obradom przewodniczył prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

– Pragniemy podkreślić, że dzięki Państwa zaangażowaniu w mijającej kadencji wyróżniliśmy 70  Ambasadorów Kongresów Polskich. Dodatkowo, dzięki wprowadzonym w 2018 roku zmianom w regulaminie Programu AKP, doceniając role sponsorów wspierających spotkania i wydarzenia, zostało także wyróżnionych 7 Mecenasów Kongresów Polskich – powiedziała Aneta Książek, Kierowniczka PCB POT, wieloletnia Sekretarz Kapituły, podsumowując spotkanie – Ostanie lata były pełne wyzwań. Mieliśmy nadzieję, iż oficjalne spotkanie z laureatami i wręczenie tytułów Ambasadora Kongresów Polskich (edycja 2020 i 2021) oraz Mecenasa Kongresów Polskich 2020 odbędzie się podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która planowana była w Gdyni. Niestety z uwagi na sytuacje Gala została dwukrotnie przełożona i odbyła się dopiero w maju 2023.

Kolejna Gala AKP odbędzie się na wiosnę 2024 roku na Śląsku.

Lista laureatów tytułu Ambasadora Kongresów Polskich za lata 2022 – 2023

 1. Pan Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
 2. Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
 3. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 4. Dr hab. Anna Jupowicz – Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
 5. Prof. dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 6. Dr Barbara Smorczewska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
 7. Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
 8. Dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
 9. Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 10. Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
 11. Pani Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
 12. Pani Małgorzata Grobelna, Fundacja JiM
 13. Pan Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
 14. Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
 15. Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 16. Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska
 17. Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
 18. Dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
 19. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO
 20. Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut – Obserwatorium Astronomiczne – dyrektor,
 21. Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 22. Dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Kapituła Programu AKP 2020-2023

 1. Gheorghe Marian Cristescu, Prezes zarządu Polski Holding Hotelowy
 2. Mateusz Czerwiński, Wiceprezes Warsaw Convention Bureau
 3. Paula Fanderowska, Prezeska SKKP, Wiceprezes Krakow5020 Sp. z o.o.
 4. Michał Fijoł, Prezes zarządu PLL LOT
 5. Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
 6. dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, prof. UWSB Merito Dziekan Wydziału Biznesu, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku
 7. Aneta Książek, Kierownik Poland Convention Bureau POT
 8. Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 9. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
 10. Prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Instytut Historii i Archiwistyki, Wydział Nauk Historycznych UMK
 11. Prof. dr hab. inż. Józef Modelski, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska
 12. Alicja Omięcka, Wiceprezes, Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o. o.
 13. Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły Programu AKP
 14. Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
 15. Agnieszka Szymerowska, Dyrektorka Biura, Członkini Zarządu SKKP, Sekretarz Kapituły Programu AKP
 16. Ireneusz Węgłowski, Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego
 17. Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
 18. Sabrina Żymierska, Członek Zarządu SKKP, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP