Inauguracja kolejnego lokalnego Klubu Ambasadora Kongresów odbyła się w Łodzi w dniu 26 października 2023 roku. Wspólne porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Łódzką Organizację Turystyczną, w ramach której działa Łódź Convention Bureau, Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. To już piąty lokalny Klub działający w Polsce.

Fotografia grupowa przedstawiająca członków i gości nowego Klubu Ambasadora Kongresów w Łodzi

Na spotkanie, które odbyło się w jednej z najnowszych przestrzeni restauracyjno-eventowych Manuarte w Łodzi, zaproszeni zostali przedstawiciele świata akademickiego, potencjalni Ambasadorzy Kongresów. Podczas wydarzenia podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy organizatorami Programu oraz lokalną organizacją turystyczną.
– Bardzo się cieszę, że przy Łódzkiej Organizacji Turystycznej powstał Łódzki Klub Ambasadorów Kongresów Polskich, będący częścią większej, ogólnopolskiej całości. – powiedział Tomasz Koralewski, Prezes Zarządu Łódzkiej Organizacji Turystycznej – Współpraca pomiędzy sygnatariuszami oraz członkami Klubu jest kluczowa przy pozyskiwaniu wydarzeń naukowych do Łodzi. Zachęcam jednocześnie przedstawicieli łódzkiego środowiska naukowego, sportowego, kulturalnego i politycznego działających aktywnie na niwie międzynarodowych stowarzyszeń do włączenia się do naszego programu w myśl zasady RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. Wasze kontakty, zbudowane relacje oraz wiedza merytoryczna są nieocenione. Natomiast w sprawach organizacyjnych, związanych z pozyskiwaniem wydarzeń do Łodzi, możemy jako Łódzka Organizacja Turystyczna i działające w naszych strukturach Łódź Convention Bureau bezpłatnie pomóc.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania zgromadzonych gości przez gospodarzy oraz Paulę Fanderowską, Prezeskę SKKP oraz Anetę Książek, Kierownik Poland Convention Bureau POT. Przybliżone zostały korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca i przynależność do klubu. Aneta Książek, odnosząc się do miejsca, jego tradycji, powiedziała:
– Pozwolę sobie zacytować myśl z „Ziemi obiecanej”: ja nie mam nic, ona nie ma nic, on nie ma nic, ale razem możemy zbudować wiele. I to Państwo, osoby, które mają odpowiednie kontakty oraz doświadczenie, zasoby mogą budować markę Łodzi, wspólnie pozyskując nowe wydarzenia dla miasta.

Podczas spotkania, zgromadzeni mogli zwiedzić przestrzeń, był także czas do networkingu. Obecnie Lokalne Kluby działają również w Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz we Wrocławiu.