W latach 1998–2015 tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało 198 osób. W roku 2015 Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” zrealizowało zadanie zlecone Ministerstwa Sportu i Turystyki na opracowanie strategii Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2020. W celu właściwego przygotowanie nowych kierunków przeprowadzono badanie ankietowe z blisko 100 ambasadorami kongresów, dokonano zgromadzenia uwag i analizy doświadczeń z 15 lat działalności Programu Ambasadorów Kongresów Polskich.

W okresie kwiecień-sierpień 2015 roku Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” zrealizowało badanie rynkowe Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1998 – 2015

Badaniem objęto osoby, które w latach 1998 – 2015 otrzymały tytuł honorowy Ambasador Kongresów Polskich w ramach programu realizowanego przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” oraz Polską Organizację Turystyczną. Liczba wysłanych próśb o udział w badaniu: 198, zwroty: 56 osób wypełniło ankiety, 4 osoby odmówiły wypełnienia. Wersję on-line wypełniło 47 osób a z 9 osobami przeprowadzono spotkania osobiste (kwestionariusze w wersji papierowej). Dodatkowo 12 osób zadeklarowało wypełnienie ankiety, ale tego nie zrobiło. Na zakończenie badania dokonano porównania grupy badawczej (56) z listą pełną 198 Ambasadorów Kongresów Polskich. Porównanie podstawowych kilku parametrów (reprezentowane dziedziny, wiek ambasadorów, liczebność grup wg lat nominacji oraz wg płci) potwierdziło, że grupa badawcza w pełni odzwierciedla całość członków Ambasadorów Kongresów Polskich.

Kwestionariusz wywiadu Ambasadora Kongresów Polskich w wersji papierowej a także adaptacja dla wersji on-line, przygotowane zostały przez Sławomira Wróblewskiego. Konsultantami naukowymi byli dr Janusz Majewski oraz prof. dr hab. Janusz Lipkowski i prof. dr hab. Janusz Sztumski. Badania z Ambasadorami Kongresów prowadzili przedstawiciele SKKP – Sławomir Wróblewski (kierownik projektu), Anna Jędrocha, Piotr Wilczek, Krystyna Gołąbek oraz Anna Górska (EXPO XXI Warszawa). W opracowaniu wyników uczestniczyła Marta Sawicka (Asystentka Biura Zarządu SKKP).

Kwestionariusz przygotowany został z uwzględnieniem wzorców zagranicznych, co pozwoliło na uzyskanie danych porównawczych z wynikami analogicznych badań m.in. z Wielkiej Brytanii i Australii.

Pobierz pełny Raport