Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu honorowego Ambasadora i Mecenasa Kongresów Polskich. Jest to wyróżnienie dla osób, które aktywnie promują Polskę jako miejsce organizacji spotkań i konferencji o europejskim i światowym zasięgu oraz firm i instytucji, które wspierają organizowane spotkania czy wydarzenia. Kandydatury można zgłaszać w ankiecie on–line do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

foto galeria AKP (16)

 

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń prowadzi Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau, wspierana przez Kapitułę Programu AKP, obejmującą grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki, gospodarki i kultury. Co roku ze zgłoszonych kandydatur Kapituła Programu AKP nominuje maksymalnie 20 nowych Ambasadorów. Tegorocznych wyróżnionych poznamy podczas uroczystej gali, która odbędzie się w dniu 7 października w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

Jak co roku zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu honorowego Ambasadora Kongresów Polskich. To wyróżnienie dla osób, które aktywnie promują Polskę, jako miejsce organizacji spotkań i konferencji poprzez aktywną działalność w międzynarodowych stowarzyszeniach. Podczas gali wręczane są również tytuły Mecenasa Kongresów. Nowa nagroda jest formą uhonorowania i docenienia roli sponsora wspierającego organizowane spotkanie czy wydarzenie.

– Analogicznie do zeszłego roku formularz online składa się z dwóch części. Pierwsza to ankieta kandydata do tytułu „Ambasadora Kongresów Polskich”, druga to ankieta kandydata do tytułu „Mecenasa Kongresów”. Mamy nadzieję, że do grona 270 Ambasadorów Kongresów Polskich w Gdyni dołączą kolejni wspaniali eksperci i ich mecenasi. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiet i śledzenia kolejnej edycji Programu AKP – zaznacza Aneta Książek, kierownik Poland Convention Bureau POT.

Warunkiem otrzymania honorowego tytułu Ambasadora Kongresów jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat oraz przekonanie kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski. Działalność na rzecz organizowania wydarzeń w Polsce nie może jednak wynikać bezpośrednio z obowiązków zawodowych kandydata.

Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatur do tytułu honorowego Ambasador Kongresów Polskich lub Mecenasa Kongresów Polskich mają jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze, pozarządowe i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, członkowie Kapituły, miejskie/regionalne Convention Bureau, a także osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.

Laureaci Programu Ambasadorów Kongresów Polskich mogą aplikować do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań. Narodowy Program Wsparcia dla Przemysłu Spotkań to wspólna inicjatywa Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Polskich Linii Lotniczych LOT, skierowana do najbardziej aktywnych Ambasadorów Kongresów oraz przedstawicieli miast i regionów. Bilety lotnicze, o które mogą wnioskować, umożliwią im dotarcie z kongresową ofertą Polski do decydentów, tj. właścicieli międzynarodowych wydarzeń.

Do Narodowego Programu Wsparcia dla Przemysłu Spotkań mogą być zgłaszane wydarzenia w fazie próby ich pozyskiwania tzw. bidding stage, kiedy Polska jest jednym z rozważanych kandydatów na organizację wydarzenia (prezentacja oferty Polski za granicą) oraz na okoliczność przeprowadzenia wizytacji potencjalnego miasta – gospodarza, organizowanej dla zagranicznego Organizatora w celu potwierdzenia złożonej oferty (tzw. site inspection). Wydarzenia już przyznane Polsce otrzymają informację o możliwości skorzystania z innych programów PLL LOT dedykowanych sektorowi MICE min. program LOT Meetings i LOT Conventions.

Szczegółowe informacje dostępne są w broszurze poświęconej Programowi AKP.