Podczas posiedzenia online Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich w dni u18.06.2021. zdecydowano o przyznaniu tytułów dla laureatów tegorocznej edycji. Grono wyróżnionych zostało poszerzone o 9 Ambasadorów. W spotkaniu uczestniczył Arkadiusz Opoń, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej a spotkanie prowadziła Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT i sekretarz Kapituły AKP.
Celem Programu jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Inicjatywa jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, a pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce w 1998 roku.
Zgodnie z Regulaminem Programu AKP, prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
Tegoroczne głosowanie przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie (do 15 czerwca br.) Kapituła AKP za pomocą platformy do głosowania poddała ocenie 9 ankiet kandydatów do tytułu Ambasadora Kongresów Polskich według rozpisanych kryteriów nawiązujących do Regulaminu Programu AKP, a są to:
* przynależność do organizacji międzynarodowych
* liczba zorganizowanych kongresów
* liczba planowanych kongresów
* ogólna ocena kandydatury
Z uwagi na trudną sytuację, którą wywołała pandemia Covid-19, w tym roku nie uzyskano zgłoszeń do tytułu Mecenasa Kongresów Polskich.
W pierwszej części głosowania wzięło udział 15 z uprawnionych 19 członków Kapituły AKP:
1. Katarzyna Cioch, Prezes MAM Medical Assosiation Management
2. Mateusz Czerwiński, Wiceprezes Warsaw Convention Bureau
3. Paula Fanderowska, Prezes SKKP, Zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków
4. Michał Fijoł, Członek zarządu ds. handlowych PLL LOT
5. Paweł Jaskanis, Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
6. Dr hab. Anna Kalinowska-Żeleźnik, Prodziekan ds. Kształcenia, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Gdański
7. Aneta Książek, Kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT, Sekretarz Kapituły PAKP
8. Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
9. Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski, Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
10. Prof. dr hab. inż. Józef Modelski, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska
11. Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły Programu AKP
12. Rafał Szlachta, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
13. Agnieszka Szymerowska, Prezes Convention Bureau Wrocław
14. Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
15. Sabrina Żymierska, Członek Zarządu SKKP, Dyrektor Grupy Obiektów Kongresowych i Eventowych, Grupa MTP
Po zakończeniu etapu pierwszego Sekretarz Kapituły za pomocą systemu wyliczył średnią ocen dla każdego kandydata. Drugi etap polegał na przedstawieniu, omówienie i zatwierdzeniu wyników na posiedzeniu Kapituły Programu AKP, które odbyło się 18 czerwca w formie online.
W tej części spotkania udział wzięli:
1. Katarzyna Cioch, Prezes MAM Medical Assosiation Management
2. Mateusz Czerwiński, Wiceprezes Warsaw Convention Bureau
3. Paula Fanderowska, Prezes SKKP, Zastępca dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Centrum Kongresowego ICE Kraków
4. Michał Fijoł, Członek zarządu ds. handlowych PLL LOT
5. Aneta Książek, Kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT, Sekretarz Kapituły PAKP
6. Prof. dr hab. Krzysztof A. Makowski, Wydział Historyczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
7. Prof. dr hab. inż. Józef Modelski, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska
8. Arkadiusz Opoń, Wicerezes Polskiej Organizacji Turystycznej
9. Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły Programu AKP
10. Agnieszka Szymerowska, Prezes Convention Bureau Wrocław
11. Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
2020 rok zmienił świat spotkań branżowych na całym świecie. Uczestnicy spotkania online jednogłośnie podkreślili wyjątkowość tegorocznej edycji programu  i wyrównany poziom wszystkich kandydatów.
W porównaniu do 2019 w 2020 roku we wszystkich miastach Polski widoczny jest spadek liczby wydarzeń, takie są dane raportu opracowanego przez Poland Convention Bureau POT. Miasta tzw. drugiego wyboru osiągnęły prognozowany poziom w okolicach 76 proc., natomiast w Warszawie i Krakowie spadek przekroczył 80 proc. Mowa tu o prawie 5 tys. wydarzeń z liczbą uczestników 50 i więcej (w 2019 blisko 24,5 tys.), przekazanych przez miejskie convention bureaux oraz rekomendowanych przez Polską Organizację Turystyczną organizatorów kongresów i podróży motywacyjnych. Podczas posiedzenia zaprezentowano również analizę wpływu koronawirusa na europejski rynek spotkań przygotowaną przez Oxford Economics na zlecenie Sojuszu Narodowych Europejskich Convention Bureaux.
Z  uwagi na dziejącą się na naszych oczach transformację przemysłu spotkań, tegoroczny formularz ankiety AKP również został dostosowany do nowych realiów. Dokonania kandydatów mogły dotyczyć również wydarzeń zrealizowanych w Polsce online lub w formie hybrydy. Kapituła Programu AKP oceniała również pozytywne efekty, jakie przyniosło wydarzenie tzw. legacy, które postrzegane są nie tylko w kontekście wpływu ekonomicznego, ale szerzej, jako efekty organizacji wydarzenia, zmieniające świat oraz destynację, w której ma miejsce wydarzenie, zmieniające podejście decydentów, a także inspirujące lokalne społeczności w niemal każdej dziedzinie ludzkiej działalności.
Kapituła Programu AKP jednogłośnie zdecydowała o przyznaniu tytułu Ambasador Kongresów Polskich wszystkim zgłoszonym w tegorocznej edycji.  Laureatami konkursu zostali:
1. dr inż. Piotr Bielaczyc, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL, Spółka z o.o. (Bielsko-Biała)
2. dr hab. inż. Krzysztof Burnecki, Wydział Matematyki, Politechnika Wrocławska (Wrocław)
3. prof. dr hab. Andrzej Chmielewski, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej (Warszawa)
4. dr n. med. Barbara Jasiewicz, Katedra Ortopedii Klinika Ortopedii i Rehabilitacji, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum (Zakopane)
5. prof. zw. dr hab. n. med. Marek Jóźwiak, Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej (Poznań)
6. prof. dr hab. Wojciech Kujawski, Wydział Chemii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Toruń)
7. prof. dr hab. Agnieszka Merkisz-Guranowska, dyrektor Instytutu Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska (Poznań)
8. prof. dr hab. n. med. Maria Mielnik-Błaszczak, Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (Lublin)
9. dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki Politechniki Gdańskiej (Gdańsk)
Oficjalne spotkanie z laureatami i wręczenie tytułów Ambasadora Kongresów Polskich (edycja 2020 i 2021) oraz Mecenasa Kongresów Polskich 2020 odbędzie się podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która planowana jest w sezonie jesienno-zimowym w Gdyni.

akp