Prof. Jacek Szepietowski został prezydentem European Society for Dermatology and Psychiatry. To nie jedyne międzynarodowe wyróżnienie przyznane w ostatnim czasie kierownikowi Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Prorektorowi ds. Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prof. Jacek Szepietowski jest też laureatem tytułu Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich, który otrzymał w 2013 roku.
Przypomnijmy, że prof. Jacek Szepietowski w poprzedniej dwuletniej kadencji Europejskiego Towarzystwa Psychodermatologii pełnił funkcję prezydenta-elekta. Obecnie stanął na czele struktur. Jako główny cel kadencji prof. Szepietowski stawia sobie wzmożenie aktywności edukacyjnej w Europie w zakresie psychodermatologii – interdyscyplinarnej dziedziny z pogranicza dermatologii, psychiatrii i psychologii. Plan na kadencję zakłada także stworzenie europejskich rekomendacji postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w psychodermatozach.

Prof. Jacek Jassem, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymał nominację do zespołu doradczego przy Misji Nowotworów (Assembly for the Mission of Cancer) w Komisji Europejskiej.
Mission of Cancer jest jedną z pięciu grup eksperckich powołanych w nowej kadencji Komisji Europejskiej (pozostałe misje będą się zajmowały zmianami klimatu, zdrowymi oceanami, miastami neutralnymi dla klimatu oraz zdrową glebą i żywnością). Celem każdej misji jest wytyczanie kierunków badań i innowacji związanych z głównymi wyzwaniami, przed którymi stoją mieszkańcy Europy. Rolą zespołów doradczych, które powstały przy misji, jest służenie wiedzą oraz przedstawianie dodatkowych pomysłów badawczych. Prof. Jacek Jassem otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich w 2009 roku.