Hybrid Congress Guidelines – Wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń hybrydowych

Z okazji Światowego Dnia Branży Spotkań (Global Meetings Industry Day) BestCities i Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Organizatorów Kongresów (IAPCO) wydaje przewodnik, którego celem jest pomoc stowarzyszeniom w formułowaniu nowych wytycznych dotyczących organizacji kongresów hybrydowych (bid guidelines). Pomimo pandemii stowarzyszenia muszą się nadal spotykać (często obowiązek organizacji przynajmniej jednego spotkania rocznie jest zapisany w ich statutach) i organizować swoje konferencje, których celem jest wymiana doświadczeń pomiędzy członkami, dzielenie się wiedzą, edukacja, zatwierdzanie okresowych sprawozdań i planów oraz networking. Dzisiaj w „nowej normalności” organizacja tych spotkań jest możliwa jedynie w formie hybrydowej, a stowarzyszenia muszą nauczyć jak to robić, aby zapewnić bezpieczeństwo międzynarodowym delegatów i osiągnąć swoje cele. Nowy, bezpłatny przewodnik „Hybrid events…
Więcej...

Prof. Marek Pawełczyk ponownie prezydentem międzynarodowego towarzystwa naukowego

Prof. Marek Pawełczyk, Przewodniczący kapituły Programu Ambasadorów Polskich, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, po raz drugi został prezydentem International Institute of Acoustics and Vibration (IIAV). Poprzednio pełnił tę funkcję w latach 2012-2014, a przez 8 lat był w IIAV wiceprezydentem. Prof. Marek Pawełczyk to międzynarodowej rangi specjalista w zakresie automatyki przemysłowej, komputerowych systemów sterowania oraz cyfrowego przetwarzania sygnałów. Od lat związany jest z międzynarodowymi organizacjami, w których aktywnie się angażuje, promując nasz kraj i osiągnięcia polskich naukowców, a także organizując wydarzenia naukowe na całym świecie. W 2009 roku zorganizował w Krakowie we współpracy z Symposium  Cracoviense International Congress on Sound and Vibration (ICSV16). Obecnie pracuje nad kolejnymi edycjami…
Więcej...

Relacja z konferencji BestCities Global Forum

W dniach 17-19.11.2020r. BestCities Global Alliance zorganizowało wirtualną konferencję, przeznaczoną dla członków międzynarodowych organizacji, których tematem było: „TRANSFORM-ENGAGE-IMPACT”. Anna Górska, która brała udział w konferencji pisze w swojej relacji m.in. o „legacy” i o „sztuce zarządzania stowarzyszeniami”. Udział w tegorocznej konferencji BestCities Global Forum był bezpłatny, ale dostępny jedynie dla managerów wyższego szczebla z międzynarodowych stowarzyszeń. Każdego dnia konferencji sesje edukacyjne trwały ok. 3 godzin. Cześć z nich była transmitowana „na żywo” z Marina Bay Sands w Singapurze oraz ze studia w Madrycie. Szczególnie interesujące były przykłady projektów „legacy” prowadzonych przez międzynarodowe stowarzyszenia, których kongresy odbędą się w kolejnych latach w Madrycie. Przypomnijmy że „legacy” czy „positive impact” nie ma…
Więcej...

Wideoczat: Transformacja i przyszłość międzynarodowych spotkań

Zapraszamy na GORĄCE NEWSY z kongresu ICCA, które w formie wideoczatu zaprezentowali nam nowi członkowie zarządu ICCA z Polski Anna Górska, doradca zarządu Symposium Cracoviense i Marta Wiśniewska, kierownik sekcji MICE w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Kongres ICCA (International Congress and Convention Assocation), który w tym roku odbył się w dniach 1-3.11.2020 w formie hybrydowej, jest dorocznym forum wymiany wiedzy, doświadczeń i trendów pomiędzy międzynarodowymi ekspertami i światowymi guru przemysłu spotkań. W jakim kierunku zmierza przemysł spotkań? Jakich nowych rozwiązań możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Jak zmieni się sposób w jaki konferujemy i uczestniczymy w wydarzeniach biznesowych? O tym wszystkim dowiecie się od naszych specjalnych gości z „pierwszej ręki”,…
Więcej...

Sukcesy wrocławskich Ambasadorów Kongresów

Spieszymy z informacją i serdecznymi gratulacjami dla wrocławskich Ambasadorów Kongresów Wrocławia, Profesora Arkadiusza Wójsa, który został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Wrocławskiej oraz Profesora Dariusza Adamskiego, który odebrał nominację na prorektora ds. innowacji i zmian na Uniwersytecie Wrocławskim. Profesor Arkadiusz Wójs został wybrany na rektora Politechniki Wrocławskiej kadencji 2020-2024. Profesor zostanie 15 rektorem w historii uczelni, a jednocześnie najmłodszym wybranym rektorem w wyborach. Cieszymy się, że taki autorytet naukowy jest zarówno Ambasadorem Kongresów Wrocławia jak i laureatem ogólnopolskiego wyróżnienia przyznawanego przez Poland Convention Bureau POT i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Profesor Dariusz Adamski odebrał nominację na prorektora ds. innowacji i zmian Uniwersytetu Wrocławskiego z rąk obecnego rektora prof. Adama Jezierskiego.…
Więcej...

Kapituła Programu AKP wybrała Mecenasów i Ambasadorów Kongresów Polskich 2020

Z uwagi na sytuację epidemiczną tegoroczne głosowanie Kapituły Ambasadorów Kongresów Polskich odbyło się korespondencyjne. Głosy zostały z złożone do Sekretariatu Programu (PCB POT), a następnie zbiorczo potwierdzone podczas spotkania online przeprowadzonego w dniu 2 czerwca br. W wyniku głosowania grono wyróżnionych zostało poszerzone o 21 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich oraz czterech Mecenasów Kongresów Polskich. Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową - Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Równolegle do Programu Ambasadorów Kongresów Polskich działają Lokalne Kluby Ambasadora Kongresów, których celem jest wsparcie świata nauki i branżowych organizacji, starających się o pozyskiwanie międzynarodowych konferencji i wydarzeń do miast i regionów objętych działaniem klubu. Tytułem Ambasadora…
Więcej...

Broszura dla Ambasadorów Kongresów Polskich

Składam na Państwa ręce publikację poświęconą Programowi Ambasadorów Kongresów Polskich, który jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce od 1998 roku. Ostatnie lata przyniosły wielu polskim miastom historyczne wydarzenia i zaszczyt organizacji prestiżowych konferencji i kongresów o zasięgu europejskim i światowym. W tym miejscu trudno przecenić znaczenie Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz rolę środowiska naukowego dla procesu pozyskiwania tych wydarzeń. Bez zaangażowania przedstawicieli polskiej nauki w żmudny i niejednokrotnie wieloletni proces aplikacyjny nasze miasta nie znalazłby się w gronie światowych ośrodków turystyki biznesowej, mogąc podejmować rywalizację z innymi metropoliami o miano gospodarza. Bez wątpienia Program wpisuje się w misję promocji kraju o silnych…
Więcej...

Legacy w przemyśle spotkań

„Legacy” czy „positive impact” w przemyśle spotkań odnoszą się do misji organizacji odpowiedzialnej za wydarzenie i wizji destynacji, w której je organizujemy. „Impactu” nie należy postrzegać wyłącznie w kontekście wpływu ekonomicznego wydarzenia, ale szerzej, jako efekty organizacji wydarzenia, zmieniające świat oraz destynację, w której ma miejsce wydarzenie, zmieniające podejście decydentów, a także inspirujące lokalne społeczności w niemal każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Takie efekty można osiągnąć poprzez transfer wiedzy do krajów rozwijających się czy grup pokrzywdzonych, podnoszenie świadomości społecznej i ekologicznej, działania edukacyjne i dobroczynność.  Jest to możliwe poprzez budowanie właściwej kultury organizacyjnej we własnych firmach czy zespołach projektowych, stawiając na współpracę i wzmacnianie pozycji młodych, przyszłych przywódców intelektualnych. Positive impact…
Więcej...

Nominuj Ambasadora i Mecenasa Kongresów Polskich 2020

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do tytułu honorowego Ambasadora i Mecenasa Kongresów Polskich. Jest to wyróżnienie dla osób, które aktywnie promują Polskę jako miejsce organizacji spotkań i konferencji o europejskim i światowym zasięgu oraz firm i instytucji, które wspierają organizowane spotkania czy wydarzenia. Kandydatury można zgłaszać w ankiecie on–line do dnia 30 kwietnia 2020 roku.   Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz organizację pozarządową – „Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora. Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń…
Więcej...

Akademia PTChN „Życie tętni otwartymi naczyniami”

Złote czasy kongresów medycznych niewątpliwie się skończyły. Jeszcze kilka-, kilkanaście lat temu, kiedy duże firmy farmaceutyczne wchodziły ze swoimi produktami na polski rynek, miały wręcz nieograniczone budżety na promocję i marketing. Sponsorzy prześcigali się w wielkości stoisk, walczyli o tytuł złotego, srebrnego sponsora i podbijali stawki pakietów sponsorskich. Było pięknie, ale minęło bezpowrotnie. Na zmianę tej sytuacji miały wpływ dwa czynniki. Po pierwsze, firmy przez kilka lat zdołały zbudować świadomość swojej marki i produktów wśród potencjalnych odbiorców, więc budżety marketingowo-promocyjne zostały mocno okrojone. Drugim i być może ważniejszym czynnikiem wpływającym na ograniczenie sponsorowania kongresów medycznych, często przypominających swoim rozmachem bizantyjskie uczty, było wejście w życie bardzo restrykcyjnych wewnętrznych przepisów compliance,…
Więcej...