Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa, Ambasador Kongresów Polskich od 2016 roku, jako pierwszy laureat z Polski otrzymał Medal Theodore’a von Kármána. Profesor pracuje na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej gdzie kieruje Pracownią Technik Radiolokacyjnych, jest też zastępcą dyrektora Uczelnianego Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe prof. Kulpy koncentrują się w obszarach cyfrowego przetwarzania sygnałów, głównie radiolokacyjnych.

Zdjęcie przedstawiające Profesora Kulpę

Medal von Kármána to najważniejsza nagroda w dziedzinie obronności w krajach NATO, przyznawana za całokształt zaangażowania w międzynarodową współpracę naukowo-techniczną w ramach NATO oraz za wkład w działania NATO Science and Technology Organization. Medal jest przyznawany od 1972r i dotychczas otrzymały go tylko 53 osoby.

Prof. Kulpa kierował i obecnie kieruje wieloma pracami badawczymi, w tym grantami KBN, NCN i NCBiR, grupą tematyczną w grancie PBZ i pracami o ramach Europejskiej Agencji Obrony EDA. Wyniki swoich prac przedstawił w ponad 190 publikacjach zamieszczonych w książkach, czasopismach technicznych i materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą. Od 1999 r. pracował w NATO Science and Technology Organization (STO), gdzie kierował kilkoma grupami badawczymi i seriami wykładów, głównie w Panelu Sensors and Electronics Technology (SET). Czterokrotnie zdobył nagrodę SET Panel Excellence Award.

Serdecznie gratulujemy!

Źródło: www.pw.edu.pl

Autor: Anna Górska, Doradca Zarządu Symposium Cracoviense, Członek Zarządu ICCA