Miasto Gdynia w połowie maja br. stanie się centrum wydarzeń Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Uhonorowanie laureatów z lat 2020 i 2021 stanowi dobrą okazję na integracje środowiska naukowego z profesjonalistami branży spotkań oraz na zapoznanie ambasadorów z nowymi produktami, trendami i miejscami.

zdjęcie z lotu ptaka Gdyni Skwer Kościuszki
Pier in Gdynia, Poland

Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce wraz z gospodarzem Miastem Gdynia organizują uroczystą Galę Ambasadorów Kongresów Polskich. Wydarzenie odbędzie się po raz pierwszy na Pomorzu w dniu 15 maja br. w hotelu Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront. Do tej pory Gale Ambasadorów Kongresów Polskich gościły w Warszawie (do 2009), Krakowie (2010, 2017), Toruniu (2011), Poznaniu (2012, 2018), Wrocławiu (2013), Kielcach (2014), Katowicach (2015, 2019) oraz Łodzi (2016).
Gala Ambasadorów Kongresów Polskich jest kluczowym wydarzeniem programu Ambasadorów Kongresów Polskich, który realizowany jest wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną i Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Od 25 lat program służy promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.

Zgodnie z Regulaminem Programu AKP, prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
Do tej pory tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało 270 osób, wyłoniono również siedmiu Mecenasów, a w pracach Kapituły Programu uczestniczyło liczne grono wybitnych osobowości polskiego świata nauki gospodarki i kultury. Zadaniem Kapituły Programu, która jest wybierana raz na 3 lata, jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów Polskich. Członkowie Kapituły kierują swoje głosy według kryteriów nawiązujących do Regulaminu Programu AKP, a są to:
• przynależność do organizacji międzynarodowych
• liczba zorganizowanych kongresów
• liczba planowanych kongresów
• ogólna ocena kandydatury

Z uwagi na dziejącą się na naszych oczach post pandemiczną transformację przemysłu spotkań, dokonania kandydatów w latach 2020 i 2021 mogły dotyczyć również wydarzeń zrealizowanych w Polsce online lub w formie hybrydy. Kapituła Programu AKP oceniała również pozytywne efekty, jakie przyniosło wydarzenie tzw. legacy, które postrzegane są nie tylko w kontekście wpływu ekonomicznego, ale szerzej, jako efekty organizacji wydarzenia, zmieniające świat oraz destynację, w której ma miejsce wydarzenie, zmieniające podejście decydentów, a także inspirujące lokalne społeczności w niemal każdej dziedzinie ludzkiej działalności.
Podczas tegorocznej gali w Gdyni uhonorowani zostaną Ambasadorzy Kongresów Polskich oraz Mecenasi Kongresów z lat 2020 oraz 2021. W roku 2020 tytuł honorowego Ambasadora Kongresów został przyznany 21 przedstawicielom świata nauki, przedstawicielom sektora społecznego oraz biznesu. Czterech Mecenasów Kongresów Polskich, czyli podmiotów inne niż osoby fizyczne, wspierających organizowane wydarzenia (np. kongresy, konferencje, seminaria czy inne spotkania), także oficjalnie odbiorą swoją tytuły. Wybrani przez Kapitułę w roku 2021 Ambasadorowie również odbiorą swoje pamiątkowe statuetki i dyplomy. Tytuł został przyznany 9 osobistościom. Wydarzenie będzie zatem wyjątkowe, także pod względem liczby uhonorowanych laureatów.
Warto podkreślić, iż lokalni organizatorzy długo czekali na przyjęcie swoich specjalnych gości. By ich zatrzymać w Gdyni, przygotowali ciekawą propozycje na spędzenie czasu wolnego przed i po gali. Bliskość morza, szeroka oferta kulturalna i turystyczna sprawia, że jest to miejsce chętnie odwiedzane przez gości nie tylko z Polski. To również nowoczesny ośrodek gospodarki morskiej oraz handlu międzynarodowego. Idealne miasto na bleisure.
Zaproszeni na Galę goście to, prócz samych laureatów, także przedstawiciele branży spotkań. A wśród nich PCO, DMC, przedstawiciele lokalnych i regionalnych convention bureaux czy obiektów konferencyjno-kongresowych. Nie zabrakło wśród zaproszonych również przedstawicieli świata nauki, lokalnego samorządu czy organizacji branżowych.

Zainteresowanych uczestnictwem przedstawicieli branży zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Szymerowską, Sekretarzem Kapituły programu AKP, Dyrektorką Biura SKKP: agnieszka.szymerowska@skkp.org.pl