Doświadczenia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1998-2015

W latach 1998–2015 tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymało 198 osób. W roku 2015 Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” zrealizowało zadanie zlecone Ministerstwa Sportu i Turystyki na opracowanie strategii Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2020. W celu właściwego przygotowanie nowych kierunków przeprowadzono badanie ankietowe z blisko 100 ambasadorami kongresów, dokonano zgromadzenia uwag i analizy doświadczeń z 15 lat działalności Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. (więcej…)
Więcej...

Strategia Programu Ambasadorów Kongresów 2016-2020

Nowa strategia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich zmierzać będzie do odświeżenia koncepcji, odformalizowania sposobu działania zgodnie z trendami współczesnego świata przy  zapewnieniu efektywności działania i przyciągania potencjalnych nowych ambasadorów. Główne proponowane zmiany dotychczasowego funkcjonowania Programu Ambasadorów Kongresów Polskich to: mocniejsze skoncentrowanie się na dziedzinach, które mają w Polsce silną pozycję; uregulowanie współpracy z miejskimi/regionalnymi Convention Bureaux; wypracowanie całorocznego systemu komunikacji z ambasadorami; wypracowanie bogatszego pakietu korzyści oferowanych Ambasadorom. (więcej…)
Więcej...