Kapituła programu Ambasadorów Kongresów Polskich wybrała siedemnaścioro nowych Ambasadorów. W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły nowe osoby, reprezentujące zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe, dołączyły do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich.

Program Ambasadorów Kongresów Polskich jest realizowany wspólnie przez Polską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i wspierany regionalnie w ramach działań lokalnych Klubów Ambasadora (Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Kraków).Od 1998 roku służy on promowaniu Polski, jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Obsługę organizacyjną Programu Ambasadorów Kongresów Polskich oraz związanych z nią świadczeń prowadzi Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau, wspierana przez Kapitułę Programu AKP, obejmującą grupę osobistości z polskiego świata nauki, gospodarki i kultury. Zadaniem kapituły jest wyłonienie laureatów Programu.

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.
Zgodnie z Regulaminem Programu AKP prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
W tym roku do grona 238 Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyło 17 nowych Ambasadorów reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i biznesowe. Na wstępie spotkania z ramienia organizatorów Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, głos zabrali: w imieniu prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej – Jacek Janowski, dyrektora Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej POT oraz Paula Fanderowska, wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce. Następnie odbyło się głosowanie, któremu przewodniczył prof. dr. hab. inż. Marek Pawelczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej.

W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły siedemnaście osób dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:

 • Grzegorz Borowski, Fundacja infoShare
 • prof. dr hab. Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Piotr Jędrzejowicz, Akademia Morska w Gdyni
 • prof. dr hab. inż. Joanna Józefowska, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki, Zakład Badań Operacyjnych i Sztucznej Inteligencji
 • Czesław Lang, Lang Team Sp. Zo.o.
 • prof. dr hab. Jan Malicki, Biblioteka Śląska
 • prof. dr hab. Józef Modelski, Politechnika Warszawska, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała, Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM
 • Andrzej Ociepa, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Marek Pajek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska, Samodzielna Pracownia Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 • prof. dr hab. n. med. Janusz Skalski, UJ CM Instytut Pediatrii
 • dr inż. Włodzimierz Strupiński, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych
 • prof. dr hab. Tadeusz Wallas, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i nowotworów układu pokarmowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
 • dr n. med. lek. stom. Maciej Żarow, Dentist
 • dr hab. Jolanta Żyśko, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

 

Spotkanie z laureatami i dyplomy uznania zostaną wręczone podczas uroczystej Gali Ambasadorów Kongresów Polskich, która odbędzie się 14 września br. w Centrum Kongresowym ICE Kraków w Krakowie.
Posiedzenie Kapituły Programu AKP odbyło się 8 maja, w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej.