Program Ambasadorów Kongresów Wrocławia jest od lat prowadzony przez Convention Bureau – Wrocław, a jego członkowie aktywnie pozyskują dla Wrocławia kongresy, konferencje oraz sympozja.Dzięki temu Wroclaw może zaprezentować swój potencjał konferencyjno-kongresowy na arenie Europejskiej oraz często światowej.

Wśród członków Programu Ambasadorów Kongresów Wrocławia obecnie można wymienić kilka znanych osobistości, takich jak prof. Waldemar Banasiak, Paweł Kowalczewski, prof. Mirosław Kutyłowski czy prof. Andrzej Milewicz. Ponownie chcielibyśmy poinformować o nadchodzących wydarzeniach, w które zaangażowani są Ambasadorzy, odbywających się w 2017 roku.

 

Kalendarz obfituje w pasmo wydarzeń z udziałem wrocławskich Ambasadorów a także Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich. Zaplanowane zostały spotkania organizowane m.in. przez prof. Bogusławę Dobek – Ostrowską (Uniwersytet Wrocławski), prof. Edwarda Chlebusa (Politechnika Wrocławska) czy prof. Kazimierę Wilk (Politechnika Wrocławska).

 

Podczas pierwszej międzynarodowej konferencji ISPEM 2017 (Inteligentnych Systemów Inżynierii Produkcji i Konserwacji) odbywającej się w dniach 28-29 września 2017 roku, doświadczeniem wymienią się badacze, eksperci, praktycy oraz inni zainteresowani w zakresie inteligentnych systemów i aplikacji narzędziowych w produkcji oraz konserwacji uczestnicy wydarzenia. Konferencja odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej a jej przewodniczącym będzie prof. Edward Chlebus.

 

22.Doroczna Konferencja Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Nauk Politycznych (CEPSA) jest wydarzeniem na skalę europejską, a w jej komitecie organizacyjnym zasiada prof. Bogusława Dobek – Ostrowska z Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematami spotkania, które odbędzie się w dniach 14-15 września 2017 r. są m.in. CEECs (Europa Środkowo-Wschodnia) wobec Unii Europejskiej, trendy polityczne w Europie Środkowo-Wschodniej, liberalna demokracja, polityczne stosunki oraz koncepcje Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie bezpieczeństwa energetycznego UE. Organizatorem jest Instytut Nauk Politologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy ze Środkowoeuropejskim Towarzystwem Nauk Politycznych.

 

Kolejnym ciekawym wydarzeniem organizowanym przez członka programu Ambasadorów Kongresów Wrocławia jest 60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego odbywający się w dniach 17-21 września 2017 roku, którego przewodniczącą w Komitecie Naukowym jest prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk z Politechniki Wrocławskiej, koordynator środowiskowy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Organizowane przez najważniejsze ośrodki badawcze w Polsce wydarzenie skupia od 800 do 1000 uczestników zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Tematyka konferencji obejmuje najnowsze osiągnięcia badawcze w dziedzinie chemii prezentowane w 16 sekcjach, a dodatkowo zaplanowano trzy sesje specjalne oraz dyskusję panelową na temat współpracy świata nauki z przemysłem. Prelegentem będzie nasz kolejny Ambasador, prof. dr hab. Wiesław Stręk z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN we Wrocławiu. Miejscem obrad 60. Zjazdu PTChem (Polskiego Towarzystwa Chemicznego) będą: Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Szczególny charakter Zjazdu nadaje także fakt iż jest to 150 rocznica urodzin wielkiej polskiej uczonej – Marii Skłodowskiej-Curie.

 

Cieszymy się z dużej aktywności Ambasadorów Kongresów Wrocławia i doceniamy ich działalność na arenie zarówno krajowej jak i światowej, a także z prezentowania Wrocławia jako miasto rozwijające się i otwarte na nowe technologie.

 

Źródło: http://pl.convention.wroclaw.pl/