Z ogromną satysfakcją informujemy że prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Ambasador Kongresów Polskich, w wyniku wyborów przeprowadzonych 31 marca br. będzie sprawował funkcję Rektora Politechniki Gdańskiej przez najbliższe cztery lata. Rektor elekt obejmie nowe stanowisko 1 września 2016 r. W imieniu środowiska kongresowego składamy Ekscelencji Ambasadorowi – Jego Magnificencji – serdeczne gratulacje!

articleProf. Jacek Namieśnik ma 67 lat. Jest jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Specjalizuje się w dziedzinie chemii analitycznej i chemii środowiska. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Gdańskiej i związał z nią całą swoją karierę zawodową. Stopień naukowy doktora uzyskał już w wieku 29 lat. W 1995 r. został profesorem nauk chemicznych, a w 1997 r. – profesorem zwyczajnym. Jest autorem lub współautorem 653 artykułów notowanych na liście filadelfijskiej, licznych publikacji i 13 patentów. Pełni dodatkowo funkcję przewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN oraz członka Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów. Jest również kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemicznym PG, aktywnym członkiem wielu redakcji czasopism naukowych i naukowo-technicznych oraz rad i komitetów naukowych. Prof. Namieśnik jest laureatem licznych nagród za wybitne osiągnięcia naukowe. Został także odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim OOP (1998) i Krzyżem Oficerskim OOP (2005). Od 2007 roku professor honoris causa Uniwersytetu w Bukareszcie. Posiada też tytuły doktora honoris causa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

Więcej informacji tutaj.