Strategia Programu Ambasadorów Kongresów 2016-2020

Nowa strategia Programu Ambasadorów Kongresów Polskich zmierzać będzie do odświeżenia koncepcji, odformalizowania sposobu działania zgodnie z trendami współczesnego świata przy  zapewnieniu efektywności działania i przyciągania potencjalnych nowych ambasadorów. Główne proponowane zmiany dotychczasowego funkcjonowania Programu Ambasadorów Kongresów Polskich to: mocniejsze skoncentrowanie się na dziedzinach, które mają w Polsce silną pozycję; uregulowanie współpracy z miejskimi/regionalnymi Convention Bureaux; wypracowanie całorocznego systemu komunikacji z ambasadorami; wypracowanie bogatszego pakietu korzyści oferowanych Ambasadorom. (więcej…)
Więcej...