Warszawski Klub Ambasadora Kongresów jest projektem, w ramach którego Warsaw Convention Bureau WOT wspiera lokalny świat nauki i stowarzyszenia branżowe w pozyskiwaniu ważnych, międzynarodowych wydarzeń do Warszawy.

W ramach Warszawskiego Klubu Ambasadora Kongresów w trzech głównych obszarach realizowane są działania, z których każde ma docelowo zwiększyć liczbę międzynarodowych wydarzeń pozyskanych dla Warszawy. Pierwszym z nich jest wspieranie przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego i branżowego w przygotowaniu i promocji atrakcyjnej i profesjonalnej oferty Warszawy na międzynarodowe wydarzenia. Drugim jest organizacja spotkań networkingowo-informacyjnych, w ramach, których Warsaw Convention Bureau przekazuje ambasadorom i potencjalnym ambasadorom kongresów informacje o możliwym zakresie wsparcia ze strony warszawskiego convention i jego partnerów oraz dzieli się wiedzą merytoryczną dotyczącą skutecznego pozyskiwania i profesjonalnej realizacji wydarzeń kongresowych.
Trzecim obszarem jest budowanie i stymulacja współpracy sieci interesariuszy warszawskich wydarzeń kongresowych, do której należą między innymi: instytucje lokalnego świata nauki oraz stowarzyszenia branżowe i zawodowe, jednostki
Urzędu m.st. Warszawy oraz inne instytucje publiczne, a także przedstawiciele warszawskiej branży kongresowej i turystycznej odpowiedzialne za logistyczną realizację wydarzeń w stolicy.

Kontakt z Warszawskim Klubem Ambasadora Kongresów:
wcb@warsawconvention.pl