600-lecie uzyskania praw miejskich przez Łódź to doskonały pretekst do uruchomienia nowego projektu w mieście. Łódzki Klub Ambasadorów Kongresów to kolejny etap rozwoju naszego miasta, które posiadając ogromną spuściznę postindustrialną poszukuje swojego miejsca na konferencyjnej mapie Polski, Europy i świata. Łódź Convention Bureau, działające w ramach Łódzkiej Organizacji Turystycznej, podejmuje się wyzwania utworzenia lokalnej platformy wymiany doświadczeń i wsparcia w pozyskiwaniu i obsłudze ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji i kongresów.

Pierwszym celem łódzkiego Klubu Ambasadorów Kongresów będzie zbudowanie świadomości Łodzi jako atrakcyjnej destynacji MICE. Projekt ten początkowo skierowany będzie do wewnątrz. Poprzez uruchomienie programu oraz kolejne działania, Łódź Convention Bureau chce pozyskać jak najszerszą grupę Ambasadorów działających w świecie nauki, sportu, biznesu i polityki. Kompleksowe poznanie oferty MICE lokalnych obiektów kongresowych, hoteli, agencji eventowych, poddostawców, a przede wszystkim bezpłatnego wsparcia samego Łódź Convention Bureau, obudzić ma drzemiący dotychczas potencjał organizacyjny Łodzian.
W drugim etapie funkcjonowania Łódzkiego Klubu Ambasadorów przyjdzie czas na bezpośrednią promocję miasta jako gospodarza konferencji i kongresów. Wspólna praca przy pozyskiwaniu wydarzeń zaowocować ma zwiększeniem świadomości potencjału Łodzi na zewnątrz. To duże wyzwanie dla naszego miasta, które pomimo swojej wielkości i znaczenia gospodarczego w Polsce, pozostaje w sektorze MICE destynacją trzeciego wyboru.
Wśród działań wspierających pozyskanie wydarzeń Łódź Convention Bureau przewiduje bezpłatną pomoc przy analizie możliwości sprowadzenia wydarzenia do miasta, uzyskanie patronatów i listów poparcia od właściwego Ministerstwa oraz Prezydent Miasta Łodzi, wsparcie w kontaktach z lokalnymi hotelami i dostawcami usług konferencyjnych, pomoc w pozyskaniu lokalnych partnerów, przygotowanie profesjonalnej oferty BID, a także organizację wizyt studyjnych po Łodzi. W trakcie wydarzenia Ambasadorzy liczyć mogą także na promocję wydarzenia dostępnymi kanałami on-line, mobilny punkt informacji turystycznej podczas wydarzenia, materiały informacyjne o mieście dla uczestników wydarzenia, pomoc w organizacji wycieczek po Łodzi dla delegatów, czy też pomoc w uzyskaniu zniżkowych cen przejazdów komunikacją miejska dla uczestników wydarzenia.

Wynikiem wspólnej pracy przy uruchomieniu naszego Klubu będzie pozyskanie wraz z Ambasadorem pierwszego wydarzenia dla Łodzi. Wówczas przejdziemy do etapu promocji Łodzi jako destynacji MICE pierwszego wyboru.

Kontakt z Łódzkim Klubem Amabsadora Kongresów:
convention@lodz.travel