Polska Organizacja Turystyczna – Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Silesia Convention Bureau współorganizują Galę Ambasadorów Kongresów Polskich w dniu 21 marca 2024 roku. Podczas wydarzenia uhonorowani zostaną Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich, wybrani przez Kapitułę w ubiegłym roku.

Katowice po raz trzeci staną się centrum wydarzeń związanych z Programem Ambasadorów Kongresów Polskich. Poprzednie Gale AKP odbywały się w tym mieście w latach 2015 i 2019. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się w Walcowni Muzeum Hutnictwa i Cynku – unikatowej postindustrialnej przestrzeni.

Zdjęcie Katowic

O programie AKP

Celem Programu Ambasadorów Kongresów Polskich niezmiennie jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnego wsparcia w pozyskiwaniu takich wydarzeń do naszego kraju przez profesjonalistów działających w strukturach organizacji międzynarodowych. W 2023 roku Program obchodził jubileusz 25-lecia. W roku 2023 do grona Ambasadorów Kongresów Polskich dołączyły 22 osoby, przedstawiciele różnych dziedzin nauki, gospodarki oraz pracujący w organizacjach pozarządowych. Łącznie ponad 320 osób może poszczycić się tym tytułem.

Laureatów wybiera Kapituła, która bierze pod uwagę szereg czynników i kryteriów przy wyborze laureatów. Można do nich zaliczyć między innymi przynależność do międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji, liczbę zorganizowanych i planowanych międzynarodowych kongresów, konferencji, czy seminariów a także pod uwagę brana jest ogólna ocena kandydatury.

Podczas Gali w Katowicach w 2024 roku uhonorowane zostaną następujące osoby:

1. Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
2. Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
3. Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektorka ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. Prof. dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
5. Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
6. dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
7. Pani Małgorzata Grobelna, Fundacja JiM
8. Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska – obecnie Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
9. dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
10. dr hab. Anna Jupowicz – Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
11. Prof. dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
12. Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
13. dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut – Obserwatorium Astronomiczne – dyrektor,
14. dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
15. Pani Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
16. prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
17. dr Barbara Smorczewska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
18. dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
19. dr hab. inż. Janusz Walo, prof. PW, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
20. Pan Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
21. Pan Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
22. Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO

Gala-Ambasadorow-1200x628px

Współorganizator Gali AKP Silesia Convention Bureau to konsorcjum zrzeszające firmy i organizacje działające w branży MICE w województwie śląskim. Funkcjonuje od stycznia 2023 roku w ramach Śląskiej Organizacji Turystycznej i zajmuje się promocją regionu jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji wydarzeń biznesowych. Do współpracy przy organizacji tegorocznej Gali AKP biuro zaprosiło swoich konsorcjantów: Dream Events Poland, Catering24, Mercure Katowice Centrum oraz Business Service Galop. Wydarzenie uświetni występem artystycznym Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Tegoroczną Galę AKP poprowadzi Michał Zalewski z dobrzepowiedziane.com.

Zainteresowanych uczestnictwem przedstawicieli branży zapraszamy do kontaktu z Agnieszką Szymerowską, Sekretarzem Kapituły programu AKP, Dyrektorką Biura SKKP. Kontakt agnieszka.szymerowska@skkp.org.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, uczestnictwo w gali wymaga rejestracji i potwierdzenia ze strony organizatorów.