W dniu 21 marca 2024 roku odbyła się Gala Ambasadorów Kongresów Polskich, zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną – Poland Convention Bureau, Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce oraz Silesia Convention Bureau. Wydarzenie miało miejsce w Walcowni Muzeum Hutnictwa i Cynku w Katowicach, będącej unikatową postindustrialną przestrzenią.

Podczas Gali uhonorowani zostali Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich za lata 2022 i 2023, wybrani przez Kapitułę. Program Ambasadorów Kongresów Polskich, realizowany we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną i Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, ma na celu promocję Polski jako atrakcyjnego miejsca do organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji. Współorganizatorem tegorocznej Gali była również Śląska Organizacja Turystyczna – Silesia Convention Bureau.

fot. Lighthouse Media Jakub Krawczyk
fot. Lighthouse Media Jakub Krawczyk

W trakcie uroczystości gości powitali Prezes Zarządu Śląskiej Organizacji Turystycznej Adam Wawoczny oraz Rafał Szmytke, Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezes Wawoczny przywitał wszystkich zgromadzonych podczas wydarzenia w województwie śląskim, które był gospodarzem Gali.

– Jest nam niezmiernie miło, że Gala Ambasadorów Kongresów Polskich już po raz trzeci zawitała do Katowic. Współorganizacja tak zaszczytnego wydarzenia stwarza szerokie możliwości budowania pozytywnego wizerunku naszego regionu wśród gości z całej Polski. Nieprzypadkowo spotykamy się w postindustrialnych przestrzeniach Walcowni Cynku. To najlepszy dowód, że dziedzictwo przemysłowe województwa śląskiego jest jego wyróżnikiem – powiedział Adam Wawoczny, podkreślając rozwój infrastruktury kongresowej jako element wiodący Polskę do światowej czołówki. Prezes POT, Rafał Szmytke podkreślił wagę pozyskiwania kongresów i konferencji dla rozwoju kraju oraz jego pozycji na arenie międzynarodowej, zaznaczając rolę zaangażowania ludzi nauki, kultury i biznesu w ten proces.

– Pozyskiwanie kongresu, konferencji, wydarzeń międzynarodowych to ogromnie żmudna, trudna, często wieloletnia praca, polegająca na aplikowaniu, zabieganiu o to, aby dane wydarzenie zostało zorganizowane w Polsce. Właśnie zaangażowanie ludzi nauki, kultury i biznesu w pozyskiwaniu tych kongresów, konferencji i spotkań jest istotnym elementem wpisującym się w znaczenie tego sektora w polskiej gospodarce – powiedział Rafał Szmytke.

Paula Fanderowska, prezeska Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce, podkreśliła wagę współpracy oraz determinacji Ambasadorów i Ambasadorek Kongresów w przyciąganiu takich wydarzeń do Polski.

– Spotykamy się tutaj w bardzo szerokim gronie. Mówi się, że żeby pozyskać kongres trzeba orkiestry, trzeba współpracy. Przede wszystkim najważniejszymi postaciami i spiritus movens dla kongresów i konferencji są Ambasadorki i Ambasadorzy tychże wydarzeń. To od ich determinacji, od ich wysiłku oraz zaangażowania zależy czy nasze miasta i regiony będą gospodarzami kolejnych wydarzeń.

Wyraziła również wdzięczność za możliwość spotkania się w tak wyjątkowej przestrzeni, jaką jest Walcownia Muzeum Hutnictwa Cynku, która oddaje postindustrialną tożsamość Śląska.

fot. Lighthouse Media Jakub Krawczyk
fot. Lighthouse Media Jakub Krawczyk

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Przewodniczący Kapituły Programu AKP, również zabrał głos, podkreślając transformację Śląska z regionu przemysłu ciężkiego na obszar, gdzie dominuje nauka i przemysł wysokich technologii, oraz bogactwo regionu w atrakcje turystyczne. Profesor Pawełczyk dodatkowo z dumą przypomniał, iż Katowicom przyznany został tytuł Europejskiego Miasta Nauki 2024.
Gala zgromadziła szerokie grono reprezentantów biznesu, nauki oraz innych dziedzin życia publicznego, co świadczy o znaczeniu, jakie przywiązują oni do rozwoju polskiego sektora kongresowego. Wśród nowych Ambasadorek i Ambasadorów, którzy dołączyli do grona wyróżnionych, znajdują się przedstawiciele różnych środowisk, co potwierdza wszechstronność działań promocyjnych podejmowanych przez Polskę na arenie międzynarodowej.

fot. Lighthouse Media Jakub Krawczyk
fot. Lighthouse Media Jakub Krawczyk

Uhonorowani Ambasadorzy i Ambasadorki Kongresów Polskich w 2024 roku

Podczas Gali w Katowicach w 2024 roku uhonorowane zostały następujące osoby:
• Prof. dr hab. Małgorzata Barańska, Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
• Prof. dr hab. Aleksander Bursche, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
• Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska – Kołaczyk, Prorektor ds. nauki, Szkoła Nauk o Języku i Literaturze, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Dr hab. n. med. Andrzej Mariusz Fal, Państwowy Instytut Medyczny MSWiA/Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
• Prof. dr hab. Magdalena Frąc, Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
• Dr Paweł Gajdzis, Uniwersytecki Szpital Kliniczny/Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
• Pani Małgorzata Grobelna, Fundacja JiM
• Prof. dr hab. inż. Marek Gzik, Politechnika Śląska – obecnie Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
• Dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
• Dr hab. Anna Jupowicz – Ginalska, prof. UW, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski
• Dr hab. Justyna Kowalska, Warszawski Uniwersytet Medyczny
• Prof. dr hab. Barbara Kożusznik, Uniwersytet Śląski
• Prof. UAM dr hab. Agnieszka Kryszczyńska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Instytut – Obserwatorium Astronomiczne – dyrektor,
• Dr n. med. Jacek Mazek, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Grucy w Otwocku
• Pani Agnieszka Pleti, Fundacja Poland Business Run
• Prof. dr hab. Magdalena Rudzińska, Kierownik Katedry Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, Uniwersytet Przyrodniczy im. Augusta Cieszkowskiego
• Dr Barbara Smorczewska, Polskie Stowarzyszenie Psychologii Organizacji oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach
• Dr hab. inż. Marek Szostak, prof. PP, Politechnika Poznańska/Stowarzyszenie Rotopol
• Dr hab. inż. Janusz Walo, prof. Uczelni, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej
• Pan Piotr Węgrzyn, Fundacja Candela
• Pan Łukasz Wilczyński, Europejska Fundacja Kosmiczna
• Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Zagórski, Założyciel Grupy Medycznej OCHO

Gala Ambasadorów Kongresów Polskich jest nie tylko okazją do uhonorowania tych, którzy przyczynili się do rozwoju kongresowego kraju, ale także platformą do wymiany doświadczeń i inspiracji dla kolejnych działań promocyjnych. Pozwala również na zacieśnianie współpracy między różnymi instytucjami i osobami zaangażowanymi w promocję Polski jako miejsca atrakcyjnego dla organizacji międzynarodowych wydarzeń biznesowych i naukowych.
Współorganizator Gali AKP, Silesia Convention Bureau to konsorcjum zrzeszające firmy i organizacje działające w branży MICE w województwie śląskim. Funkcjonuje od stycznia 2023 roku w ramach Śląskiej Organizacji Turystycznej i zajmuje się promocją regionu jako atrakcyjnej destynacji dla organizacji wydarzeń biznesowych.

Do współpracy przy organizacji tegorocznej Gali AKP biuro zaprosiło swoich konsorcjantów: Dream Events Poland, Catering24, Mercure Katowice Centrum oraz Business Service Galop. Tegoroczną Galę AKP poprowadził Michał Zalewski z dobrzepowiedziane.com, również partner wydarzenia. Wydarzenie swoim występem artystycznym uświetnił Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny pokazując spektakl pt. „Folk Solution”, który połączył muzykę elektroniczną, taniec współczesny i inspiracje kulturą ludową.

Galeria zdjęć na Flickr Poland Convention Bureau POT: https://www.flickr.com/photos/polandcvb_/albums/72177720315682719/