Prowadzony przez Convention Bureau we Wrocławiu od 2006 roku, obecnie liczy 55 osób ze świata nauki, kultury i gospodarki. Program Ambasadorów Kongresów Wrocławia, który stanowi lokalne zaplecze, jest dopełnieniem i wzmocnieniem ogólnokrajowego Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Z grona uczestników programu wybierani są honorowi Ambasadorzy Kongresów, którzy pełnią bardzo ważną funkcję reprezentowania naszego kraju na skalę międzynarodową w celu zainteresowania organizatorów realizacją m.in. konferencji, kongresów i seminariów zarówno w Polsce, jak i bardziej regionalnie we Wrocławiu. Każdy członek Klubu specjalizuje się w innej dziedzinie, posiada różne pasje i zainteresowania jednak wszystkich łączy chęć promowania kraju, jak i miasta jako miejsca najlepszego na organizację międzynarodowych wydarzeń takich jak konferencje czy kongresy.

Convention Bureau – Wrocław corocznie organizuje spotkania Ambasadorów Kongresów Wrocławia, którego intencją jest integracja i umacnianie współpracy między członkami Klubu Ambasadora, a przedstawicielami branży spotkań, prezentowanie oferty miasta w tym obszarze, informowanie o nowych obiektach hotelowych i kongresowo-konferencyjnych oraz wola świadczenia usług z zakresu doradztwa i wsparcia dla organizatorów potencjalnych wydarzeń. Ponadto CB Wrocław regularnie publikuje artykuły na temat działalności Ambasadorów Kongresów Wrocławia na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Owocem współpracy są pozyskane dla Wrocławia wydarzenia m.in. European Consortium for Political Research (ECPR) General Conference 2019, ENEA Congress 2018 czy IFLA World Library and Information Congress 2017. Wśród niedawno zrealizowanych lub pozyskanych są European Congress of Cytology (ECC) 2021, European Conference on Industrial and Applied Mathematics (ECMI) 2023, EMOP Congress 2024.

Ambasadorzy zrzeszeni w Klubie nie poprzestają jednak na dotychczas pozyskanych wydarzeniach i w najbliższej przyszłości angażować się będą w kolejne projekty mające na celu przekonanie organizatorów do wyboru Wrocławia jako docelowego miejsca organizacji wydarzenia. Ponadto członkowie Klubu Ambasadorów Kongresów Wrocławia licznie zasiadają w radach programowych i naukowych oraz komitetach organizacyjnych różnorodnych pod kątem tematyki czy wielkości wydarzeń. Planowane są również kolejne spotkania mające na celu przedstawienie bieżących informacji istotnych z perspektywy pozyskiwania i organizowania wydarzeń z branży spotkań we Wrocławiu, a także podjęcie działań mających na celu zainteresowanie przystąpieniem do Klubu Ambasadorów Wrocławia potencjalnych uczestników. Cieszy nas aktywność Ambasadorów Kongresów Wrocławia oraz ich zaangażowanie w prezentowanie Wrocławia jako miasta rozwijającego się, otwartego na nowe technologie i gotowego do organizacji konferencji, kongresów i innych wydarzeń związanych z branżą spotkań.

Kontakt z Wrocławskim Klubem Ambasadora Kongresów:
info@convention.wroclaw.pl