Grupa MTP oraz Miasto Poznań od wielu lat dostrzegają i aktywnie wspierają przedstawicieli lokalnego środowiska naukowego, widząc w nich ogromny potencjał, budujący wysoką pozycję miasta i kraju na arenie międzynarodowej. Grupa MTP, która każdego roku organizuje ponad 300 konferencji i kongresów, stawia sobie za cel wsparcie lokalnych naukowców we wspólnym procesie związanym z pozyskiwaniem międzynarodowych wydarzeń.

Celem działającego od 2019 roku Poznańskiego Klubu Ambasadora Kongresów jest kreowanie strefy inspiracji, wsparcia oraz wymiany wiedzy i dobrych praktyk na temat możliwości aplikowania o wydarzenia prestiżowe, które z powodzeniem mogą odbywać się na terenie stolicy Wielkopolski. Ponadto, działalność Klubu służy podejmowaniu inicjatyw w dziedzinie promocji Miasta Poznania i jego aktywnego funkcjonowania w branży spotkań. Założycielami Poznańskiego Klubu są wspólnie Grupa MTP, Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna, Polska Organizacja Turystyczna oraz Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Spotkania Poznańskiego Klubu Ambasadora Kongresów odbywają się co najmniej dwa razy w roku, każdorazowo bierze w nich udział ponad 40 profesorów i pracowników naukowych poznańskich uczelni. Tematy poruszane podczas warsztatów PKAK dotyczą promocji miasta Poznania jako destynacji kongresowej, etapów aplikacji w procesie zgłoszenia, szczegółów oferty (bid book), aktualnej siatki połączeń lotniczych oraz najważniejszych trendów w organizacji spotkań (sustainability, legacy, incusivity).

Warto także podkreślić, iż każdego roku Grupa MTP na podstawie przesłanych do SKKP zgłoszeń z sukcesem pozyskuje prestiżowe tytuły Ambasadora Kongresów Polskich dla wyróżniających się naukowców, aby w ten sposób uhonorować tych najbardziej aktywnych dla rozwój sektora konferencyjnego w naszym mieście.

Kontakt z Poznańskim Klubem Ambasadora Kongresów:
anna.paczos@grupamtp.pl