Znajdziecie tu Państwo najpełniejsze informacje o tym programie marketingowym Polski realizowanym przez Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce” i Polską Organizację Turystyczną.

Wkrótce nasza strona posiadać będzie wiele nowych funkcjonalności, w tym możliwość zapoznawania się z zawodowym dorobkiem Ambasadorów Kongresów i wyszukiwanie kontaktów w celu wspierania planów nowych kongresów. Tymczasem prosimy o kontakt drogą emajlową.
Przedstawiamy projekt nowej strategii Programu Ambasadorów Kongresów Polskich na lata 2016-2020. Zwracamy się do wszystkich interesariuszy, w tym wszystkich Ambasadorów Kongresów Polskich, aby w okresie konsultacji tego projektu – do 30 listopada 2015 roku – nadsyłali uwagi i propozycje, co pozwoli na wypracowanie dojrzałego dokumentu osadzonego w społecznych realiach i oczekiwaniach.
Kontakt w sprawach konsultacji projektu Strategii: skkp@skkp.org.pl