foto akp final duże

Podczas posiedzenia Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich decydowano o przyznaniu tytułów dla laureatów tegorocznej edycji. Grono wyróżnionych zostało poszerzone o 18 Ambasadorów oraz 3 Mecenasów. W spotkaniu uczestniczyła Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
W dniu 4 czerwca w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się posiedzenie Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Inicjatywa jest realizowana we współpracy ze Stowarzyszeniem Konferencje i Kongresy w Polsce, a pierwsza edycja wydarzenia miała miejsce już w 1998 roku. Podczas posiedzenia, Kapituła zdecydowała o przyznaniu 18 tytułów Ambasadora Kongresów Polskich oraz 3 tytułów Mecenasa Kongresów Polskich.
Celem Programu jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż.
Tytuł Mecenasa Kongresów Polskich trafił w tym roku do:
1. Philips Polska Sp. z o.o. za zaangażowanie merytoryczno-sprzętowe w wykładach i warsztatach organizowanych w trakcie branżowych konferencji i kongresów Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
2. Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń PZU S.A. za wsparcie dla Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC,
3. GE Healthcare, za wsparcie dla spotkań i wydarzeń realizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Polskie Towarzystwo Neonatalogiczne; Polskie Lekarskie Towarzystwo Radiologiczne, a także Polskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej.
Specjalna wyróżnienie Mecenasa Gali Ambasadorów Kongresów Polskich 2018 zostało przyznane przez Kapitułę Grupie MTP za zapewnienie wsparcia technologicznego i logistycznego dla zeszłorocznego wydarzenia, które odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.
Kapituła Programu AKP zdecydowała również o przyznaniu tytułów Ambasadorów Kongresów Polskich. Laureatami konkursu zostali:
1. prof. dr hab. Jarosław Barski, Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
2. prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,
3. prof. dr hab. Krzysztof Czaplewski, Uniwersytet Morski w Gdyni,
4. prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański,
5. Kevin Mael Fortin, World Freestyle Football Association,
6. prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
7. prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
8. prof. dr hab. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
9. prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdański Uniwersytet Medyczny,
10. prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
11. prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
12. prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
13. dr Bianka Siwińska, Fundacja Edukacyjna Perspektywy,
14. prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,
15. dr Wojciech Sztuba, TPA Poland,
16. dr med. Konstanty Szułdrzyński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
17. prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,
18. mgr inż. Rene Wawrzkiewicz, Polish Graphic Design Awards.
Przypomnijmy, że zgodnie z Regulaminem Programu AKP, prawo zgłaszania kandydatów mają członkowie Kapituły AKP, jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk, uczelnie i szkoły wyższe, stowarzyszenia i organizacje naukowe, instytucje kulturalne, organizacje gospodarcze i samorządowe, Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”, regionalne convention bureaux oraz osoby wcześniej uhonorowane tytułem Ambasadora Kongresów Polskich.
W głosowaniu, w którym wyłoniono laureatów tytułów Mecenasa i Ambasadora Kongresów Polskich wzięli udział:
1. dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego RP,
2. Małgorzata Bartosik, Acting CEO Wind Europe,
3. dr Jerzy Chmiel, Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej,
4. Paula Fanderowska, prezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce,
5. Agnieszka Jędrzejczyk-Wojciechowska, wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
6. Aneta Książek, kierownik sekcji Poland Convention Bureau POT
7. Ewa Mańkiewicz–Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Naczelna Organizacji Techniczna (głos oddany drogą elektroniczną),
8. Jan Mazurczak, prezes zarządu Poznań Convention Bureau,
9. Prof dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Przewodniczący Kapituły AKP,
10. Małgorzata Przygórska – Skowron, Kraków Convention Bureau,
11. Ireneusz Węgłowski, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego (głos oddany drogą elektroniczną),
12. Sabrina Żymierska, członek zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce.
Oficjalne wręczenie tytułów Ambasadora oraz Mecenasa Kongresów Polskich odbędzie się podczas uroczystej Gali AKP, która odbędzie się 21 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
Czerwcowe posiedzenie było ostatnim spotkaniem Kapituły Programu AKP w kadencji 2016-2019. W jej trakcie wyróżniono 71 Ambasadorów Kongresów Polskich oraz 6 Mecenasów Kongresów Polskich.