Program grantowy Incredible Impacts, prowadzony wspólnie przez organizacje Best Cities Global Alliance oraz ICCA (International Congress & Convention Association) ma na celu promować dobre praktyki w organizacji spotkań międzynarodowych stowarzyszeń, które wychodzą poza samą organizację kongresu, zmieniają świat, destynację w której ma miejsce kongres, przezwyciężają bariery, zmieniają podejście decydentów, inspirują lokalne społeczności w niemal każdej dziedzinie ludzkiej działalności. Inicjatywa jest nowa, odbyły się do tej pory dopiero dwie edycje, ale liczba nadsyłanych zgłoszeń potwierdza, że projekt jest wart kontynuacji.
Paul Vallee, dyrektor zarządzający BestCities powiedział: „Tworzenie trwałej spuścizny stało się kluczowe w planowaniu znaczących spotkań i wydarzeń i chcemy w tym zakresie edukować stowarzyszenia, żeby mogły takie cele osiągać z sukcesem. Program Incredible Impacts nie tylko prezentuje najlepsze przykłady, ale także inspiruje innych do aktywnego włączania takich inicjatyw do własnych wydarzeń. W BestCities dążymy do rozwijania takich wydarzeń, których realizacja wykracza poza tradycyjne schematy i koncentruje się także na takich obszarach, jak dbanie o dziedzictwo ludzkości i zrównoważony rozwój.”
Kto może złożyć wniosek w programie – każde stowarzyszenie międzynarodowe, którego spotkanie spełnia którekolwiek z poniższych kryteriów:

 • Transfer wiedzy i / lub umiejętności do krajów rozwijających się
 • Transfer wiedzy i / lub umiejętności do grup pokrzywdzonych
 • Ułatwianie uczestnictwa i aktywny udział delegatów z krajów rozwijających się w grupach znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji
 • Podnoszenie świadomości społecznej lub wprowadzanie korzystnych rozwiązań w obszarach środowiskowych, zdrowotnych lub społecznych
 • Kreowanie świadomości ekologicznej
 • Działania edukacyjne w miejscu docelowym
 • Wspieranie lub wzmacnianie pozycji młodych, przyszłych przywódców intelektualnych i / lub społecznych w samym stowarzyszeniu jak i poza nim
 • Długotrwałe programy wsparcia w miejscu organizacji spotkania (dobroczynność, inwestycje, stypendia)

W pierwszej edycji granty otrzymały trzy organizacje:

 • World Confederation for Physical Therapy
 • World Parkinson Coalition
 • The International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)

World Confederation for Physical Therapy
Kongres WCPT to największe ogólnoświatowe zgromadzenie fizjoterapeutów, podczas którego prezentowane są najnowsze wyniki badań, najlepsze praktyki, jak i omawiane są bieżące problemy zawodowe, wszystko po to, żeby dokonywać pozytywnych zmian zdrowotnych na całym świecie. Duży nacisk organizacja kładzie na tworzenie możliwości transferu wiedzy, również poprzez efektywne wykorzystanie zasobów internetowych i mediów społecznościowych, prezentacje kongresowe udostępniane są nieodpłatnie po każdym wydarzeniu.
Kongres odbywa się co dwa lata, ale to wydarzenie wykracza poza ramy samego spotkania, organizatorzy kongresu w 2017 roku położyli nacisk na trzy kluczowe obszary, z których każdy pozostawi trwały ślad: transfer wiedzy, program stypendialny wspierający fizjoterapeutów w organizacjach członkowskich o niskim dochodzie oraz publiczną inicjatywę popularyzującą aktywność fizyczną.
Transfer wiedzy jest jednym z kluczowych obszarów, na których koncentrują się kongresy fizjoterapeutów, chcąc dotrzeć do jak największej liczby uczestników. Kongres WCPT 2017 odbył się po raz pierwszy w Afryce, dając szanse zniwelowania różnic między krajami o niskim i wysokim dochodzie. Dzięki temu, że kongres odbył się w tej części świata, liczba delegatów z Afryki stanowiła 26,5% wszystkich uczestników, podczas gdy w 2015 r w Singapurze było ich zaledwie 3,6%. Co więcej, kongres ten odnotował imponujący wzrost o 71 % przesłanych streszczeń z krajów Afryki. Program stypendialny umożliwił pokrycie kosztów udziału w kongresie 19 fizjoterapeutów.
Ale. to, co naprawdę wyróżniło kongres WCPT, to kampanie prowadzone we współpracy z południowoafrykańską organizacją SASP goszczącą ten kongres: WesternCape on Wellness (WoW!) i Shoes2Move!, które uwzględnione były w komunikacji kongresu. Trenerzy WoW! prowadzili ćwiczenia w przerwach kongresu i podczas ceremonii zakończenia kongresu ze wszystkimi uczestnikami. Szkoły południowoafrykańskie uczestniczyły w konkursie, przesyłając filmy rejestrujące aktywności fizyczne prowadzone w ich szkołach. Natomiast kampania Shoes2Move! miała na celu zbiórkę funduszy na zakup obuwia do ćwiczeń dla tych osób, które same nie mogą sobie na nie pozwolić. Buty będą motywować te osoby do rozpoczęcia ćwiczeń, dzięki czemu zyskają długoterminowe korzyści zdrowotne.

World Parkinson Coalition
Założona w 2004 r. World Parkinson Coalition pracuje nad poprawą zrozumienia choroby Parkinsona i w tym celu co trzy lata organizuje World Parkinson Congress (WPC), jest to jedyne międzynarodowe spotkanie, w którym uczestniczą wszyscy związani z chorobą Parkinsona, a mianowicie naukowcy, badacze kliniczni, pracownicy służby zdrowia, opiekunowie, jak i sami chorzy. Uczestnicy kongresu dyskutują na temat najnowszych odkryć naukowych i badań klinicznych, jak i postępów w zakresie terapii choroby Parkinsona. Ma to na celu zrozumienie choroby oraz poprawę opieki i jakości życia osób dotkniętych tą chorobą, dopóki nie zostanie znalezione lekarstwo. Kongres włącza osoby z chorobą Parkinsona do przygotowań umożliwiając im udział w dyskusjach i procesach decyzyjnych, mogą oni osobiście uczestniczyć w kongresie, bądź obejrzeć bezpłatne webcasty.
Na wyróżnienie zasługuje stworzony przez organizację kreatywny i innowacyjny program dla kumpli. Program ten tworzy relacje między uczestnikami na kilka miesięcy przed kongresem, łącząc ich online. Program kumpli zyskuje na popularności od 188 uczestników na WPC 2013 do 380 osób na WPC 2016. WPC odniósł ogromny sukces frekwencyjny, gromadząc na swoim ostatnim spotkaniu ponad 4,550 uczestników z prawie 70 krajów, wśród których 48%, to były osoby z chorobą Parkinsona lub opiekunowie. Ponadto w kongresie uczestniczyło 195 organizacji z 46 krajów.

The International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)
ISTH powstało w 1954 r. i tworzyła go mała grupa badaczy zajmujących się zakrzepicą i hemostazą, obecnie jest wiodącą organizacją w tym zakresie na świecie, liczącą ponad 5000 członków w 98 krajach. Organizacja wspiera rozwój nauki i badań klinicznych, edukuje nowe generacje lekarzy i pracowników służby zdrowia. Uznanie wśród jury programu Incredible Impacts ISTH zyskało dzięki ogólnoświatowej kampanii społecznej Światowy Dzień Zakrzepicy, w ramach której w roku 2016 odbyło się ponad 8200 akcji uświadamiających na całym świecie. Na Twitterze towarzystwo stworzyło platformę, żeby rozmawiać o zakrzepicy i dzielić się fachowymi radami, poprzez dedykowany hashtag wygenerowano imponującą liczbę 45 milionów wyświetleń na całym świecie.
Dotacja otrzymana z programu Incredible Impacts została wykorzystana na opracowanie i dystrybucję dodatkowych materiałów online i drukowanych na temat różnych rodzajów zakrzepicy zarówno dla pracowników służby zdrowia, jak i ogółu społeczeństwa oraz pozwoliła na generowanie atrakcyjnych treści w mediach społecznościowych, ponieważ celem ISTH jest dotarcie do jak największej liczby ludzi. Wczesne rozpoznanie objawów zakrzepicy może uratować życie, bo statystyki obecnie wskazują, że 1 na 4 osoby umiera w wyniku właśnie zakrzepicy.

W tym roku podczas kongresu ICCA, który odbył się listopadzie w Dubaju ogłoszono kolejnych laureatów programu Incredible Impacts. Spośród 12 inspirujących wniosków, niezależny zespół ekspertów branżowych wyłonił trzech zwycięzców tegorocznej edycji:

 • Down Syndrome International
 • Society for Ecological Restoration
 • Union for International Cancer Control

Down Syndrome International (DSI)
Gospodarzem Światowego Kongresu Zespołu Downa w lipcu 2018 był Glasgow. Kongres zgromadził wielu profesjonalistów z zakresu opieki zdrowotnej i społecznej, edukacji, zatrudnienia i praw człowieka, jak i osoby z zespołem Downa i ich rodziny. Misją organizacji jest poprawa jakości życia osób z zespołem Downa na całym świecie oraz promowanie ich prawa do bycia włączonym i akceptowanym, jako wartościowy i równoprawny członek społeczeństwa. Kongres wywarł wyjątkowy wpływ, podnosząc społeczną świadomość ludzi na temat zespołu Downa, W spotkaniu uczestniczyło ponad 1000 delegatów, z których 120 to były osoby z zespołem Downa. Organizacja pozyskała zespół komisarzy, dorosłych z zespołem Downa, jako ambasadorów kongresu. Brali oni udział zarówno w przygotowaniach i promocji kongresu, jak i uczestniczyli w jego ceremonii otwarcia i zamknięcia. Jeden z komisarzy przeprowadził wywiad z pierwszą Minister Szkocji Nicolą Sturgeon na zamknięcie kongresu. DSI planuje kontynuować ten program w przyszłych edycjach kongresów w Dubaju i Brisbane.

The Society for Ecological Restoration (SER)
The Society for Ecological Restoration to globalne forum, mające na celu rozwój ekologii i ochronę naturalnych ekosystemów. Konferencja tego towarzystwa w roku 2017 odbyła się w Brazylii i zgromadziła 1000 delegatów z ponad 60 krajów. Uczestniczący w niej czołowi eksperci w dziedzinie ekologii przedstawili najnowsze osiągnięcia naukowe, dotyczące ochrony środowiska i innowacyjnych metod przywracania ekosystemów.
Nadrzędnym celem konferencji był transfer wiedzy, co udało się osiągnąć poprzez preferencyjne warunki uczestnictwa dla delegatów z krajów rozwijających się. Degradacja środowiska jest problemem globalnym, a kraje rozwijające się są najmocniej dotknięte tym problemem, więc nie można rozmawiać o ich problemach bez nich. Natomiast uczestnikom z krajów rozwiniętych towarzystwo zaoferowało możliwość odbycia dobrowolnego wolontariatu w Brazylii, polegającego na sadzeniu drzew. Ponieważ organizacja każdej konferencji pozostawia ślad węglowy, SER przekazało darowiznę na rzecz gospodarzy, aby wesprzeć lokalne działania równoważące ślad węglowy po konferencji.

The Union for International Cancer Control (UICC)
Światowy szczyt poświęcony walce z rakiem zorganizowany został w roku 2017 w Meksyku i zgromadził 350 uczestników: przedstawicieli rządów, globalnych organizacji, onkologów czy lokalnych liderów. W szczycie wzięło udział wielu VIP-ów, m.in. prezydenci Meksyku i Urugwaju, królowa Hiszpanii, pierwsza dama Meksyku, pierwsza dama Belize czy wiceprezydent Argentyny. Głównym tematem szczytu było omówienie rozwiązań w zakresie profilaktyki nowotworowej i opieki nad chorymi na raka. Mając na względzie udział polityków wysokiego szczebla szczyt jest miejscem ważnych debat i deklaracji politycznych. W wyniku tego wydarzenia rząd meksykański powołał National Cancer Institute of Mexico i zainicjował krajowy plan kontroli raka.

Wszystkie te wydarzenia są przykładami innowacyjnego myślenia ich organizatorów i potwierdzają ich dbałość o zrównoważony rozwój destynacji, w których te wydarzenia miały miejsce. Takie rozwiązania i podejście do organizacji spotkań mogą też być elementem przewagi konkurencyjnej, zapewnią korzyści nie tylko uczestnikom i organizatorom spotkań, ale pozostawią też pozytywny wpływ dla lokalnych społeczności.