Warszawa wygrywa organizację kolejnego dużego kongresu medycznego. W 2019r. 700 naukowców z Europy przyjedzie do stolicy, aby dyskutować o aktualnych kierunkach rozwoju i osiągnięciach neurofizjologii klinicznej.
Kongres ECCN trwający 4 dni jest organizowany co 2-4 lata. Jeszcze nigdy wcześniej nie odbył się w Polsce. W 2011 r. miał miejsce w Rzymie, 2015 w Brnie, a w dniach 30 sierpnia – 2 września 2017 r. odbywał się w Budapeszcie. Podczas tegorocznej Konferencji, po zapoznaniu się z naszą ofertą Walne Zebranie delegatów zdecydowało, że kolejny kongres w 2019 r. odbędzie się w stolicy Polski. Temat przewodni ECCN w 2019 r. to „Shaping the presence and the future of Clinical Neurophysiology”. Gospodarzem wydarzenia będzie Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej (PTNK), a profesjonalnym organizatorem (PCO) firma Barceló Congresos, która z sukcesem przygotowała ECCN w 2002r. w Barcelonie.
W pracach Komitetu Naukowego udział wezmą przedstawiciele Europejskiego Oddziału Międzynarodowej Federacji Neurofizjologii Klinicznej (EC-IFCN)., na czele którego stoi Profesor Walter Paulus z Uniwersytetu Medycznego w Göttingen. Wspierał on od początku ideę organizacji kongresu w Polsce.
Aplikację konkursową przygotowała firma Barceló Congresos, a prezentowała ją na kongresie w Budapeszcie delegacja z Polski w składzie Dr hab. Anna Pokryszko-Dragan (PTNK), Anna Górska (EXPO XXI Warszawa), i Paweł Rozen (Warsaw Convention Bureau). Po pomyślnej dla Warszawy decyzji Zgromadzenia Delegatów Prezes PTNK, Profesor Maria Ejma powiedziała: „Bardzo się cieszę i jestem przekonana, że zaangażowanie członków PTNK, silne wsparcie władz miasta oraz pomoc w organizacji profesjonalnego PCO, gwarantują nam sukces”.
Anna Górska, która przed ponad dwoma laty zainicjowała starania o organizację kongresu w Polsce jest dumna z kolejnego sukcesu i ma nadzieję na owocną współpracę pomiędzy naukowcami, warszawskim biznesem i lokalnym samorządem, dzięki której stolica Polska będzie gościła kolejne ważne międzynarodowe wydarzenie.