Międzynarodowa Federacja Ceramiki (ICF – International Ceramic Federation) organizuje Międzynarodowy Kongres Ceramiki (ICC – International Congress on Ceramics) co dwa lata, w Europie odbywa się on co sześć lat. 9-ta edycja kongresu w roku 2022 odbędzie się w Krakowie w Centrum Kongresowym ICE Kraków i zgromadzi ponad 1000 delegatów z całego świata. Kongres jest platformą umożliwiającą wymianę informacji na temat idei i wizji przyszłości w zakresie ceramiki i materiałów nieorganicznych. Polska aplikacja złożona i zaprezentowana przez Prezesa Polskiego Towarzystwa Ceramicznego dr hab. inż. Zbigniewa Pędzicha, prof. AGH została przyjęta na posiedzeniu Rady Międzynarodowej Federacji Ceramiki podczas 12th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology, odbywającej się na Hawajach w terminie 21-26.05.2017.
Międzynarodowy Kongres Ceramiki zorganizuje Polskie Towarzystwo Ceramiczne i Akademia Górniczo-Hutnicza we współpracy z profesjonalnym organizatorem konferencji Symposium Cracoviense. Nie będzie to pierwsze wydarzenie, przy którym Polskie Towarzystwo Ceramiczne współpracuje z Symposium Cracoviense. W roku 2009 wspólnie zorganizowali XI konferencję ECERS – International Conference & Exhibition of the European Ceramic Society.”
Polskie Towarzystwo Ceramiczne zostało założone w 1984 r w Krakowie i ma za zadanie rozwijanie działalności naukowej, dydaktycznej oraz kulturalnej w zakresie ceramiki użytkowej, artystycznej, budowlanej, technicznej i ogniotrwałej, elektrotechnicznej, materiałów ściernych, szkła i emalii, materiałów wiążących oraz innych dziedzin nauk ceramicznych, a także upowszechnianie w społeczeństwie ich osiągnięć. Towarzystwo organizuje konferencje naukowe i seminaria, inspiruje badania naukowe w dziedzinie ceramiki, a także stanowi forum nawiązywania współpracy pomiędzy ośrodkami naukowymi i przemysłowymi.
Polskie Towarzystwo Ceramiczne jest członkiem organizacji międzynarodowych: Międzynarodowej Federacji Ceramicznej (International Ceramic Federation), Europejskiego Towarzystwa Ceramicznego (European Ceramic Society).