Dzięki staraniom Profesora Józefa Modelskiego, Ambasadora Kongresów Polskich od 2017 roku i członka Kapituły Programu Ambasadorów, Polska zdobyła prawa do organizacji Międzynarodowego Kongresu URSI w 2026 roku w Krakowie.
Kongres Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych URSI (International Union of Radio Science) odbywa się co 3 lata w różnych miastach na świecie i co roku gromadzi ponad 1200 uczestników. Na tegorocznym hybrydowym kongresie w Rzymie, prawa do organizacji wydarzenia w 2026 roku przyznano Polsce. Kongres odbędzie się w dniach 15-22 sierpnia 2026 roku w ICE Kraków Congress Center.
Polski Komitet Narodowy URSI, którego Przewodniczącym jest Profesor Modelski, podjął starania o organizację wydarzenia w Polsce po raz pierwszy w 2016 roku, proponując Warszawę jako miejsce organizacji kongresu. Po złożeniu oferty, stolica Polski zakwalifikowała się do finału razem z miastami Rzym, Sapporo i Singapur i Lokalny Komitet Organizacyjny został zaproszony do przedstawienia prezentacji na kongresie URSI w Montrealu w 2017 roku. Na kongresie w Kanadzie Polska reprezentowana była przez bardzo silny zespół. W prezentacji brał udział Profesor Modelski, Mateusz Czerwiński z Warsaw Convention Bureau oraz Anna Górska, reprezentująca PCO. Warszawa przegrała z Rzymem, a jednym z powodów był fakt, że Rzym starał się o organizację wydarzenia już po raz trzeci. Z powodu pandemii kongres w Rzymie został przesunięty na 2021 rok, gdzie w dniach 28 sierpnia – 4 września odbywał się w formacie hybrydowym.
Na początku 2020 roku Polski Komitet Narodowy podjął decyzję o ponownym złożeniu oferty Polski, tym razem decydując się na wysunięcie kandydatury Krakowa. Powodem zmiany miasta był głównie fakt, że wydarzenie o podobnym temacie, a mianowicie EuCAP European Conference on Antennas and Propagation odbyło się z sukcesem w 2019 roku w ICE Kraków i wiele osób z URSI uczestniczyło w tym wydarzeniu. Tym razem jedynie oferta Polski spełniała kryteria URSI dotyczące organizacji wydarzenia i LOC został zaproszony do przedstawienia prezentacji na kongresie w Rzymie. Prezentacja została nagrana i przedstawiona podczas Walnego Zebrania Członków URSI i spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem. Anna Górska, reprezentująca Symposium Cracovience, która brała udział w posiedzeniu online powiedziała, ze Kraków został wybrany jednomyślnie, gdyż podkreślono bardzo dobrą lokalizację miasta oraz infrastrukturę, w tym ICE Kraków, spełniające wymogi URSI w zakresie dostępności sal konferencyjnych oraz hotele i ich przystępne ceny.
URSI jest organizacją naukową (non-profit), która ma w skali międzynarodowej inicjować i koordynować studia, badania oraz wymianę naukową w zakresie nauk radiowych. Nauki radiowe to dziedzina wiedzy i badań obejmująca wszelkie zagadnienia dotyczące pól i fal elektromagnetycznych. URSI wchodzi w skład Międzynarodowego Stowarzyszenia Unii Naukowych (ICSU – International Council for Science).
Organizatorem kongresu URSI w Krakowie będzie Symposium Cracoviense. Firma jest członkiem ICCA International Congress and Convention Association, SKKP Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce oraz WOT Warszawskiej Organizacji Turystycznej i posiada rekomendację Kraków Convention Bureau oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.
Autor: Anna Górska