Przewodniczący Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Prof. dr hab. Marek Pawełczyk został uhonorowany główną nagrodą w kategorii OSOBOWOŚĆ w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości”, organizowanym przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Prorektor Politechniki Śląskiej ds. nauki i rozwoju podkreślił odbierająca nagrodę, iż „Choć jestem inżynierem, na pierwszym planie zawsze widzę człowieka i to właśnie porozumienie z drugim człowiekiem, zrozumienie jego potrzeb, stwarzanie mu możliwości są dla mnie najważniejsze, to wyznacznik moich działań”.

Źródło: https://perspektywy.pl/
Źródło: https://perspektywy.pl/

Konkurs odbywał się pod hasłem „Uniwersytety Europejskie podstawą innowacyjnej Europy”, a jego celem było wyłonienie najbardziej inspirujących i aktywnych polskich uczelni działających w ramach sojuszy szkół wyższych oraz promocję inicjatywy i znaczenia Uniwersytetów Europejskich dla polskiej i europejskiej gospodarki.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji: https://perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=8343:laureat-w-kategorii-osobowosc-prof-marek-pawelczyk&catid=24&Itemid=119

Źródło: www.perspektywy.pl

https://www.frse.org.pl/aktualnosci/laureaci-uniwersytety-europejskie-sojusze-przyszlosci

opr. SKKP