Kraków jest jednym z największych i najprężniej działających ośrodków akademickich w Polsce – to tutaj funkcjonują 23 szkoły wyższe, w których uczy się blisko 150 tysięcy studentów. To w Krakowie wykładają najlepsi eksperci z różnych dziedzin – od nauk ścisłych, przez przyrodnicze, na humanistycznych kończąc.
Potencjał ten jest wykorzystywany w działaniach branży spotkań, w tym poprzez aktywność Krakowskiego Klubu Ambasadora Kongresów. Klub Ambasadora, prowadzony przy współpracy z Kraków Convention Bureau UMK, działa w ramach grupy Kraków Network, która skupia podmioty należące do branży MICE. Inicjatywa ma na celu współpracę przedstawicieli środowiska naukowego i specjalistów w swoich dziedzinach z lokalnymi podmiotami odpowiadającymi za rozwój przemysłu spotkań w stolicy Małopolski.

Celem spotkań jest integracja ekspertów branży MICE z naukowcami, działającymi w strukturach organizacji międzynarodowych, zaangażowanymi w pozyskiwanie międzynarodowych konferencji oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez. Efektem jest pozyskiwanie dla Krakowa wydarzeń, które mają realny wpływ na rozwój gospodarczy, naukowy i społeczny miasta, a także promocja Krakowa na arenie międzynarodowej jako Host City: Miasta – Gospodarza Wydarzeń. W Klubie Ambasadora prężnie działają naukowcy, specjaliści oraz profesorowie, którzy zostali wyróżnieni honorowym tytułem Ambasadora Kongresów Polskich, pracujący na co dzień na krakowskich uczelniach. Na spotkania zapraszani są także potencjalni Ambasadorzy, którzy aktywnie działając w stowarzyszeniach branżowych, są zainteresowani organizacją konferencji i kongresów w Krakowie. Obecnie jednym z najważniejszych zadań jest poszerzanie zasięgu Klubu o takie właśnie osoby. Dzięki inicjatywie Miasta Krakowa, Fundacji Gospodarki Administracji Publicznej oraz Kraków Network zespół autorski z Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego przeprowadził pierwsze w Polsce pilotażowe badanie dotyczące potencjału intelektualnego krakowskich uczelni. Raport będący wynikiem badania, prezentuje kluczowe dla miasta dziedziny oraz 100 najważniejszych reprezentantów tych dziedzin, stając się dla prowadzących Klub instrumentem do pozyskiwania kolejnych ambasadorów oraz selekcjonowania kongresów w obszarach, w których miasto ma silną reprezentację naukową.

Dzięki przestrzeni, którą tworzy Klub Ambasadora, wszyscy interesariusze mają okazję do podjęcia rozmów i starań o kolejne wydarzenia: przedstawiciele świata nauki, KCB, obiekty, lokalne firmy PCO oraz dostawcy. Proces jest niełatwy i długotrwały, a wspólne wysiłki i przygotowanie aplikacji ułatwiają to zadanie.

Kontakt z Krakowskim Klubem Ambasadora Kongresów:
convention@um.krakow.pl
krakownetwork@k5020.pl