Podczas odbywającego się w Amsterdamie VIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów (European Society of Endocrine Surgeons – ESES) gremium kilkuset chirurgów endokrynologów w głosowaniu zadecydowało o wyborze prof. Marcina Barczyńskiego na prezydenta elekta tej organizacji. Jednocześnie na stanowisko audytora ESES wybrano dr. hab. Aleksandra Konturka, prof. UJ.
Funkcję prezydenta Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów prof. Marcin Barczyński obejmie w 2020 roku na kolejnym kongresie ESES w Atenach, zastępując na tym stanowisku prof. Davida Scott-Coombsa (Cardiff, Wielka Brytania). Jego kadencja potrwa 2 lata i zakończy się podczas jubileuszowego kongresu, który odbędzie się w Poliklinice Uniwersyteckiej Agostino Gemelli w Rzymie.
W czasie VIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Endokrynologów na stanowisko audytora ESES na lata 2018-2020 został wybrany dr hab. Aleksander Konturek, prof. UJ z Kliniki Chirurgii Endokrynologicznej III Katedra Chirurgii Ogólnej Wydział Lekarski, kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.
Prof. Marcin Barczyński związany jest z Kliniką Chirurgii Endokrynologicznej III Katedry Chirurgii Ogólnej UJ CM. Jest także zastępcą kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej z Onkologią w Szpitalu Miejskim Specjalistycznym im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Od 2016 r. pełni funkcję prezesa Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej, a od 2017 r. przewodniczącego Sekcji Chirurgii Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.
W latach 2006-2010 przewodniczył Radzie Delegatów Narodowych ESES, a w latach 2014-2018 był skarbnikiem i członkiem zarządu ESES. Był także członkiem komitetu sterującego projektu EUROCRINE realizowanego w latach 2013-2017 na Wydziale Lekarskim UJ CM i finansowanego ze środków unijnych, którego celem było stworzenie paneuropejskiego rejestru schorzeń endokrynnych leczonych operacyjnie, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń rzadkich.
Europejskie Towarzystwo Chirurgów Endokrynologów zostało powołane do życia w 2003 r. w Wiedniu z inicjatywy 43 profesorów z 17 krajów europejskich, w tym prof. Henninga Dralle’a – doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem organizacji jest promowanie rozwoju chirurgii endokrynologicznej w aspekcie badawczym i edukacyjnym.