W dniu 30 listopada 2021 roku, profesor nauk ekonomicznych Jerzy Hausner, został uhonorowany tytułem doktora honoris causa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki. Wybitny polski uczony doceniony został za swoją postawę, osiągnięcia i zasługi na polu nauki, a także za traktowanie kultury jako „nośnika najważniejszych wartości życia społecznego”.
Prof. Hausner specjalizuje się w ekonomii politycznej i administracji publicznej. Od początku swojej pracy naukowej związany był z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, gdzie ukończył studia i rozpoczął karierę akademicką. Jest przewodniczącym rady programowej kongresu ekonomiczno-społecznego Open Eyes Economy Summit oraz rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej. W 2017 otrzymał tytuł Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich.
Prof. Hausner przyczynił się do upowszechnienia za granicą polskiej nauki i wiedzy o gospodarce, a na przestrzeni wielu lat koordynował szereg projektów badawczych. Był też wicepremierem i ministrem gospodarki, pracy i polityki społecznej, posłem na Sejm 2001-2005, członkiem Rady Polityki Pieniężnej III kadencji i członkiem korespondentem Polskiej Akademii Umiejętności. W uznaniu zasług w służbie publicznej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. To już drugi dyplom honoris causa przyznany Profesorowi. Pierwszy, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie odebrał w 2019 roku.
Krakowska ASP doceniła prof. Hausnera przede wszystkim za to, że od wielu lat przyczynia się do rozpowszechnienia sztuki w dziedzinie nauk związanych z ekonomią, gospodarką i biznesem; sama sztuka zaś stanowi dla niego ważny element kultury, mający wpływ na rozwój społeczny.
Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Autor: Anna Górska