Zadaniem Kapituły Programu AKP, wybieranej co 3 lata jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów. Kapituła obejmuje grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki,gospodarki i kultury.
Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 2016 – 2019

 

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

 

M.Bartosik Małgorzata Bartosik

Acting CEO, European Wind Energy Association

 

Dr Jerzy Chmiel

Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

 

Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski

Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

 

Ewa.Mankiewicz Cudny

Ewa Mańkiewicz – Cudny

Prezes Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Naczelna Organizacja Techniczna

 

Dr Wojciech Maria Marchwica

Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. Wizerunku Chopina / Instytut Muzykologii UJ

 

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski

Prezes Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Jan Mazurczak

Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej / Poznań Convention Bureau

 

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Przewodniczący Kapituły

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska

Elżbieta Penderecka

Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena

 

Małgorzata Przygórska – Skowron

Kierownik Referatu Biuro Kongresów / Kraków Convention Bureau

 

Ireneusz Węgłowski

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

 

Reprezentanci organizatorów

2017/12/Robert-Jedrzejczyk-150x150.jpgdr Robert Andrzejczyk

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Paula  Fanderowska 

Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

 

Piotr Wilczek 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

 

Aneta Książek

Sekretarz Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich
Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej