Zadaniem Kapituły Programu AKP, wybieranej co 3 lata jest wyłonienie grona Ambasadorów Kongresów. Kapituła obejmuje grupę wybitnych osobistości z polskiego świata nauki,gospodarki i kultury.
Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 2016 – 2019

 

Dr Alicja Adamczak

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

 

M.Bartosik Małgorzata Bartosik

Acting CEO, European Wind Energy Association

 

Dr Jerzy Chmiel

Prezydent Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej

 

Prof. nadzw. Jarosław J. Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali

 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jan Kurzydłowski

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Prof. dr. hab. Janusz Lipkowski

Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

 

Ewa.Mankiewicz Cudny

Ewa Mańkiewicz – Cudny

Prezes Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Naczelna Organizacja Techniczna

 

Dr Wojciech Maria Marchwica

Pełnomocnik Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina ds. Wizerunku Chopina / Instytut Muzykologii UJ

 

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski

Prezes Fundacji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”

 

Jan Mazurczak

Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej / Poznań Convention Bureau

 

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk

Przewodniczący Kapituły

Kierownik Zakładu Pomiarów i Systemów Sterowania, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej

 

Elżbieta Penderecka

Prezes Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena

 

Małgorzata Przygórska – Skowron

Kierownik Referatu Biuro Kongresów / Kraków Convention Bureau

 

Ireneusz Węgłowski

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

 

Reprezentanci organizatorów

Dr Bartłomiej Walas

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej

 

 

Dr Krzysztof Celuch

Kierownik Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej

 

Paula  Fanderowska 

Wiceprezes Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

 

Piotr Wilczek 

Przewodniczący Rady Programowej Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

 

Aneta Książek

Sekretarz Kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich
Poland Convention Bureau Polskiej Organizacji Turystycznej