W dniu 7 grudnia 2023 roku, Convention Bureau – Wrocław zorganizowało swoje doroczne spotkanie dla członków lokalnego Klubu Ambasadorów Kongresów Wrocławia. Tegoroczna edycja miała miejsce w prestiżowym budynku Starej Biblioteki, położonej na ul. Parkowej 1-3 we Wrocławiu.

Oficjalne powitanie gości poprowadziła Wiktoria Król-Cieciorowska, Prezeska Convention Bureau – Wrocław. Zaległe wyróżnienia Ambasadorów Kongresów Polskich zostały uroczyście przekazane wybitnym osobistościom:
dr hab. inż. Krzysztof Burnecki (za rok 2021), Prof. dr hab. inż. Edward Chlebus (za rok 2019) oraz dr hab. Piotr Sula (za rok 2020). Ich wkład w rozwój kongresowego krajobrazu nie tylko we Wrocławiu, ale i na szerszym polskim gruncie został doceniony i uhonorowany. To symboliczne wręczenie nagród dodatkowo uświetniło atmosferę tego już tradycyjnego wydarzenia, podkreślając znaczący wkład Ambasadorów Kongresów Polskich w promocję i rozwój branży spotkań w Polsce. Gratulujemy wszystkim laureatom i dziękujemy im za ich zaangażowanie oraz wkład w rozwój sektora kongresowego. Następnie głos zabrała Anna Górka, przedstawiając piękno i historię Starej Biblioteki jako obiektu gospodarza wydarzenia.

WhatsApp Image 2023-12-07 at 19.43.57 (1)

W ramach merytorycznego programu, Agnieszka Szymerowska, Dyrektorka Biura SKKP, podzieliła się spostrzeżeniami na temat światowych trendów i kierunków w organizacji oraz pozyskiwaniu kongresów, zwracając uwagę na 25 lat Programu Ambasadorów Kongresów Polskich. Prezentacja ta dostarczyła cennych spostrzeżeń i inspiracji dla wszystkich uczestników.

Po głównej prezentacji przyszedł czas na chwilę odpoczynku oraz relaksu podczas przerwy na kawę i poczęstunek, podczas której uczestnicy mieli okazję do swobodnej wymiany doświadczeń.

W drugiej części spotkania Prezeska CBW, przedstawiając „Zielony Dokument” – jako wprowadzenie do tematu zielonych wydarzeń oraz omówienie lokalnego rynku zrównoważonych wydarzeń.

Następnie dr n. med. Paweł Gajdzis, nowowybrany Ambasador Kongresów Polskich 2023, zaprezentował studium przypadku, prezentując strategie skutecznego pozyskiwania wydarzeń, co stanowiło wartościowy wkład w dyskusję na temat zielonych i efektywnych praktyk eventowych.

IMG_0627

Ostatnia część spotkania była możliwością na interaktywną dyskusję i wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami. Spotkanie zamknęło się zaproszeniem dla na wizytację obiektu, umożliwiając jeszcze głębsze poznanie Starej Biblioteki.